Urban kultur, byens rum og enevælden

I 2003 og 2004 koordinerede centret med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd et forskningsnetværk 'Byens rum og det rummelige bysamfund i historisk perspektiv.' Den urbane kultur under enevælden var et af hovedtemaerne, og der blev sat flere undersøgelser i værk. Tine Bro skrev eksempelvis en prisopgave om stiftelsesvæsenet i danske købstæder (specialet kan ses her. Mindre dele er desuden publiceret i Den Gamle Bys årbog 2005). De to største undersøgelser er endnu under udgivelse. Den ene er Jørgen Mikkelsens manuskript 'Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800 – en oversigt over nyere forskningsresultater', som er færdigskrevet og klar til udgivelse. Det andet er Søren Bitsch Christensens bog om danske borgervæbninger 1500-1900, som han skriver på endnu. Dele af råmaterialet er tilgængeligt i databasen Borgervæbninger 1550-1870.