Økonomiske landskaber og købstædernes økonomi

Under denne overskrift begyndte centret fra sin etablering i 2001 at arbejde med købstædernes økonomiske centralitet i historisk tid. Det teoretiske udgangspunkt var væsentligst Walter Christaller og von Thünens klassiske teorier, suppleret med eksempelvis en institutionel tilgangsvinkel hos S.R. Epstein et. al. Forskningen har især været centreret om købstæderne som centre for handel, service og fremstilling. Hovedresultatet af denne satsning er fremlagt af Søren Bitsch Christensens bidrag i Den klassiske købstad Bygder og i Erhvervshistorisk Årborg 2006. Forskningsresultaterne er integreret med databasen By og opland. Et helt andet aspekt er behandlet i Jeppe Klok Dues speciale om den tidlige industriudvikling i provinsen, dele heraf er trykt i Erhvervshistorisk Årbog 2008. Michael Bruus beskrev i sit speciale, hvordan skibstrafikken i samme periode fik en bedre infrastruktur i form af udbygninger af havnevæsnet; dette speciale er udgivet som: Michael Levy Bruus: I sikker havn. Danske købstadshavnes modernisering 1798-1868 (MK 29, 2007, s. 7-102).