Dansk Komité for Byhistorie

Dansk Komité for Byhistorie har et halvt hundrede medlemmer og har til formål at fremme dansk byhistorisk forskning. Komitéen fungerer samtidig som repræsentantskab for Dansk Center for Byhistorie. Find mere information om komitéen i menuen til venstre.

Komitéen blev stiftet i 1971 på initiativ af professor Knud Hannestad, Århus, og et af målene var at sikre dansk deltagelse i det internationale byhistoriske samarbejde i Commission Internationale pour l´Histoire des Villes, CIHV.

Komitéen har desuden haft som mål at fremme den byhistoriske forskning ved udgivelsen af byhistoriske hjælpemidler, ved at bidrage til internationale oversigter samt ved at støtte udgivelse af byhistoriske værker.

Et væsentligt mål for komitéen har været udgivelsen af en dansk serie af de europæiske Atlas of Urban History; indtil nu er udgivet atlas over Ribe, Stege og Køge, Randers, Turku-Åbo og Borgå-Porvoo. Desuden har komitéen afholdt faglige seminarer, som f.eks. 'Byerne efter 1850', 'By og opland', 'Landbruget i købstæderne', 'Den moderne by', 'International byhistorie' med flere.

Medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen for Dansk Komité for Byhistorie består pt. af følgende medlemmer:

  • Jørgen Mikkelsen, formand
  • Jens Toftgaard Jensen, næstformand
  • Kristian Buhl Thomsen
  • Camilla Schjerning
  • Søren Bitsch Christensen
  • Lisbeth Skjernov
  • Mikkel Thelle

Dansk Komité for Byhistorie har i øjeblikket 68 medlemmer, repræsenterende den byhistoriske forskning ved universiteter, lands- og stads- og andre arkiver, museer, mv. Se medlemslisten her.

Medlemmerne af komitéen har siden januar 2002 udgjort repræsentantskabet for Dansk Center for Byhistorie, og desuden samarbejdes der med Byplanhistorisk Udvalg (nedsat af Dansk Byplanlaboratorium) og Museerne og arkivernes samarbejdspulje for bymiljø.