Byplanlægning og byernes fysiske udvikling

Byplanlægning er et oplagt emne for byhistoriske undersøgelser. Man kan komme tæt på samspillet mellem ide og realitet, hvad der kan gøre det synligt, hvordan byer udvikler sig, hvem der påvirker udviklingen, og hvilke kræfter der til forskellige tider således har været styrende. Den konkrete fysiske udvikling af byerne hører også med her. Centret har gennem årene arbejdet sammen med Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium, hvad der har ført flere seminarer og publikationer med sig, f.eks. om byhistorisk kartografi og om skrivning af den moderne bys historie. Et vigtigt bidrag er også Jeppe Norskov Stokholms ph.d.-afhandling 'Den moderne byplanlægnings fødsel i Danmark 1860-1920'. Derudover er der skrevet flere specialer, hvoraf Kristian Buhl Thomsens speciale 'Sådan skabtes det moderne Viborg - En analyse af byplanlægningen, boligudviklingen og bosætningsmønstrene 1938-1974kan nævnesdet er publiceret i Fra Viborg-egnen 2009.

Beslægtet med emnet er desuden Peter Dragsbos bog 'Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historie', som centret har været medudgiver af og Søren Bitsch Christensens artikel 'Branding Bernhard' i bogen 'Århus i verden'.