Bestyrelse

Dansk Center for Byhistories bestyrelse består af fem medlemmer. To er udpeget af Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, og to er udpeget af Den Gamle By. Det sidste medlem er udpeget af Dansk Komité for Byhistorie, der fungerer som centrets repræsentantskab.

Thomas Bloch Ravn
Formand

Museumsdirektør,
Den Gamle By
tbr@dengamleby.dk  

Andreas Roepstorff
Næstformand

Institutleder, professor
Institut for Kultur og Samfund,
Aarhus Universitet

andreas.roepstorff@cas.au.dk

Jørgen Mikkelsen

Arkivar, seniorforsker,
Rigsarkivet
jm@sa.dk

Bjørn Poulsen

Professor,
Institut for Kultur og Samfund,
Aarhus Universitet
hisbp@cas.au.dk

Søren Bitsch Christensen

Stadsarkivar,
Aarhus Stadsarkiv
sbch@aarhus.dk