Shop, consumer, city (SCC) - forskning i forbrugets produktion

Forskningsnetværket 'Shop, consumer, city' (SCC) er sat i søen for at skabe en dialog mellem de to historiske fagdiscipliner 'byhistorisk forskning' og 'erhvervshistorie.' 'Forbrugets produktion' er et nøglebegreb i netværkets arbejde: Forbrug skaber identitet, og forbrugspraksisser former byer og definerer butikker hvad enten i traditionel udformning eller alene som virtuelle enheder. På den anden side øver både butikker og byer afgørende indflydelse på forbrugsmønstre.

I 1800-tallet var det danske 'consumer society' allerede ved at tage form. Forandrede forbrugerpraksisser og kulturelle mønstre mødtes med en økonomisk vækst, der gjorde nye samfundsgrupper til aktive forbrugere og medskabere af byernes forandring.

Baseret på indholdet i deres publikationer har museumsforskere en længere tradition for at være interesseret i forbrug som en drivkraft end deres kolleger på universiteterne.  Det er et af netværkets hovedformål at skabe tættere forbindelser mellem by- og erhvervshistorien men også mellem museums- og universitetsforskere. Netværket styres bl.a. af Dansk Center for Byhistorie og Odense Bys Museer, samt støttes af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Forskningsnetværkets produktion, om man så må sige, består bl.a. i en række seminarer. Der er allerede blevet afholdt to, henholdsvis efteråret 2015 og foråret 2016, begge med fokus på 'forbrugets produktion.' Et tredje seminar er i gang med at blive planlagt, hvor inviterede forskere vil holde oplæg om deres igangværende arbejde. Du kan læse mere om forskningsnetværket her.