Danmarks byer i middelalderen - afslutningen på Projekt Middelalderbyen

Med bogen 'Danmarks byer i middelalderen' afsluttedes et projekt, som siden 1977 har bidraget til at sætte dagsordenen for forskningen i middelalderens byer i Danmark, Projekt Middelalderbyen. Bogen samler den viden, der gennem alle disse år er blevet opbygget, og kombinerer denne viden med den nyeste forskning på området.

Professor i middelalderhistorie Bjørn Poulsen og lektor emeritus i middelalderarkæologi Hans Krongaard Kristensen har skrevet bogen. De blev assisteret af en række hjælpende kræfter, herunder medarbejderne ved Dansk Center for Byhistorie. 

'Danmarks byer i middelalderen' blev i et samarbejde mellem forfatterne, Dansk Center for Byhistorie og Aarhus Universitetsforlag udgivet i september 2016. Projektet blev støttet af Velux Fonden, der via en generøs bevilling blandt andet også har muliggjort den webbaserede udgivelse af meget af kildematerialet fra Projekt Middelalderbyen på byhistorie.dk.