Den post-industrielle danske by i internationalt perspektiv

Centret deltager i et europæisk forskersamarbejde om byudvikling efter ca. 1960 under ledelse af professor Lars Nilsson fra Stads- och kommunhistoriska instituttet. Der er tale om et netværk, som mødes ved internationale konferencer og fremlægger studier fra deres land. Forskningsprogrammets ide er beskrevet her. Fra centrets side deltager Søren Bitsch Christensen, ligesom Sebastian Fogh Nordentoft har leveret en analyse af 'De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001.'