Ph.d.-projekter

Der er løbende blevet skrevet ph.d.-projekter om byhistoriske emner ved centret. Centret har stået for vejledningen, og de ph.d.-studerende har gennem deres projekter bidraget til centrets forskning.