Årsberetning

Ved udgangen af året publiceres Dansk Center for Byhistories årsberetning i Den Gamle Bys Årbog, også kendt som Den Gamle By: Danmarks Købstadsmuseum (årbog). Den Gamle Bys årbog er udkommet i bogformat siden 1927, siden 2014 er årbogen også udkommet digitalt, og Dansk Center for Byhistories årsberetning har været at finde i årbogen siden centrets grundlæggelse i 2001. I årsberetningen kan man bl.a. læse om de forsknings- og formidlingsprojekter vi har arbejdet på i løbet af året, de seminarer vi har afviklet, de ting vi har skrevet og meget mere. I menuen til venstre kan du læse alle Dansk Center for Byhistories årsberetninger fra 2001 og frem.