Fysisk kulturarv

Med støtte fra Århus Kommune, Realdania og Kulturarvsstyrelsen skrev Dansk Center for Byhistorie i 2008 en historisk redegørelse om Godsbanegården i Århus. Den indeholdt beskrivelser af godstrafikken, anlægshistorien og bygningshistorien, og den mundede ud i en række anbefalinger af, hvordan stedets historie kunne sikres i den fremtidige anvendelse. Rapporten 'Århus Godsbanegård - historie og kulturarvsanbefalinger' blev skrevet af Kristian Buhl Thomsen og Jeppe Klok Due og blev redigeret af Søren Bitsch Christensen.

I 2010 viste der sig en mulighed for at omsætte centrets industrihistoriske interesse til en publikation om 27 bevarede industribygninger og -miljøer beliggende i Århus inden for Ringgaden. Publikationen, der fik titlen 'Industriminder i det gamle Århus', sætter fokus på bevaringsdiskussioner og viser eksempler på, hvordan gamle industribygninger gennem nye anvendelser har fået nyt liv. Udgangspunktet var et privat arbejde af seniorforsker Kenn Tarbensen fra Erhvervsarkivet. Fra centret deltog forskningsmedarbejder Kristian Buhl Thomsen som medforfatter, mens Søren Bitsch Christensen redigerede bogen. Projektet fik støtte fra Århus Kommune, og bogen blev udgivet i samarbejde med Århus Byhistoriske Fond.