Afsluttede forskningsprojekter

Siden grundlæggelsen i 2001 har Dansk Center for Byhistorie været involveret i mange forskningsprojekter, såvel store som små, der på forskellig vis har bidraget til det byhistoriske felt. Adskillige har haft en international karakter, men de fleste været fokuseret danske byers historie. Mange er projekterne er udmundet i bøger, som ofte er blevet publiceret i en af Dansk Center for Byhistories udgivelsesrækker. I menuen til venstre finder du beskrivelser af alle de forskningsprojekter, der er afviklet i Dansk Center for Byhistorie.