Urban Diaspora - indvandring før nationalstatens opblomstring

En bevilling fra Det Frie Forskningsråd/FKK muliggjorde i sommeren 2014 realiseringen af forskningsprojektet 'Urban Diaspora. Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centres', hvori Dansk Center for Byhistorie er projektpartner. Projektet er tværfagligt med deltagende arkæologer, historikere, arkæbotanikere og zoologer fra en lang række danske og svenske forskningsinstitutioner, som kaster lys over indvandrersamfund i Aalborg, Helsingør og Nya Lödöse i Sverige. Der er tale om grundforskning, som giver ny viden om købstædernes indvandrersamfund og dannelsen af det tidlig moderne Danmark i århundrederne før nationalstatens opkomst.

Læs mere om projektet og få de nyeste opdateringer.

Læs Jakob Ørnbjergs indlæg på Dansk Center for Byhistories blog her.