Medlemmer

Jørgen Mikkelsen

Formand, Dansk Komité for Byhistorie.
Arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet i København, ph.d. 
jm@sa.dk

Gregers Algreen-Ussing

Professor emer., Kunstakademiets Arkitektskole.                              

Kasper H. Andersen

Historiker, Moesgaard Museum, ph.d.

Benno Blæsild

Fhv. museumsdirektør, konsulent og foredragsholder, cand. mag. 

Henning Bro

Byhistorisk konsulent, stadsarkivar emer., Frederiksberg Stadsarkiv, ph.d.

Harry Christensen

Fhv. arkivar og seniorforsker, Landsarkivet for Nørrejylland, cand. mag.

Søren Bitsch Christensen

Vicedirektør, Kulturarv, Det Kgl. Bibliotek, ph.d. Konstitueret leder af Dansk Center for Byhistorie

Caspar Christiansen

Stadsarkivar, Frederiksberg Stadsarkiv, mag.art. 

Bjørn Westerbeek Dahl

Bibliotekar DB (Sektion II), fhv. museumsinspektør, Nivå

Vibeke Dalgas

Professor emer., arkitekt M.A.A., byplanskonsulent. 

Peter Dragsbo

Fhv. overinspektør, Museet på Sønderborg Slot, mag. art.

Inger Dübeck

Professor emer., Aarhus Universitet, dr. jur.

Torben Ejlersen

Fhv. arkivar, Københavns Stadsarkiv, cand. mag.

Rolf Engell

Arkivar, Rigsarkivet i Viborg, cand. mag.

John Erichsen

Fhv. afdelingschef, nu ejer af virksomheden Historismus, cand. mag.

Henrik Fode

Fhv. overarkivar, Rigsarkivet og Aarhus Byhistoriske Fond, mag. art.

Sissel Bjerrum Fossat

Museumsinspektør, Museum Odense, ph.d.

Allan Leth Frandsen

Vicedirektør, Den Gamle By, cand. phil.

Henrik Mølgaard Frandsen

Seniorkonsulent, Dansk Center for Byhistorie, ph.d.

Mikael Frausing

Historiker, ph.d.

Museumsinspektør, Museum Silkeborg

Kim Furdal

Historiker og etnolog, afdelingsleder, Østfyns Museer, ph.d.

Helle Nissen Gregersen

Museumsinspektør, ph.d, Struer Museum

Hans Schultz Hansen

Forskningsleder og seniorforsker, Rigsarkivet i Aabenraa, dr. phil. 

Peter Wessel Hansen

Arkivar, Københavns Stadsarkiv, ph.d.

Henrik Harnow

Direktør, Museum Odense, ph.d.

Asbjørn Hellum

fhv. rigsarkivar, Rigsarkivet i København, cand. mag.

Lars N. Henningsen

Fhv. arkiv- og forskningsleder, Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr. phil.

Peter Henningsen

 Dr.phil. 

Silke Holmqvist

Post doc, AU, ph.d.

Michael Nobel Hviid

Museumsinspektør, Museum Kolding, ph.d.

Ole Hyldtoft

Lektor emer., Københavns Universitet, dr. phil.

Mikkel Høghøj

Projektseniorforsker, Nationalmuseet, ph.d. 

Mikkel Leth Jespersen

Historiker, afdelingsleder, Tønder Kommune, ph.d.

Caspar Jørgensen

Specialkonsulent, Kulturarvsstyrelsen, cand. mag.

Vibeke Kaiser-Hansen

Museumsinspektør, Fredericia Museum, ph.d.

Lars Kjær

Informationsspecialist og fagreferent, Det Kgl. Bibliotek, cand. mag.

Bodil Møller Knudsen

Fhv. arkivar, Byarkivet i Horsens, cand. mag.

Hans Krongaard Kristensen

Fhv. lektor i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet, mag. art.

Ulrik Langen

Professor, Københavns Universitet, ph.d.

Sille Radoor Larsen

Museumsinspektør, Ærø Museum, cand. mag.

John T. Lauridsen

Fhv. forskningschef, Det Kgl. Bibliotek, dr. phil.

Anneken Appel Laursen

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand. mag.

Jette Linaa

Museumsinspektør, Moesgaard Museum, ph.d.

Thomas Lyngby

Forsker, ph.d.

Karin Lützen

Lektor emerita, Roskilde Universitet, ph.d.

Per Kristian Madsen

Museumsinspektør, Nationalmuseet, cand. mag.

Mette Tapdrup Mortensen

Museumsleder, Greve Museum, ph.d.

Anders Monrad Møller

Fhv. lektor, Københavns Universitet, dr. phil.

Jørgen Mührmann-Lund

Historiker, Ph.d.

Per Grau Møller

Fhv. lektor, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet, ph.d.

Flemming Nielsen

Fhv. arkivar, Aalborg Stadsarkiv, cand. mag.

Henrik Gjøde Nielsen

Direktør og forskningschef, Nordjyllands Kystmuseum, ph.d.

Jacob Ingemann Parby

Museumsinspektør, Københavns Museum, ph.d.

Morten Pedersen

Viden- og samlingschef, Museum Sønderjylland, dr.phil. 

Thomas Tram Pedersen

Tidligere leder af Danmarks Borgcenter og Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Bjørn Poulsen

Professor, Aarhus Universitet, dr. phil.

Søren Tange Rasmussen

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand.mag

Thomas Bloch Ravn

Forh. museumsdirektør, Den Gamle By, mag. art.

Thomas Riis

Professor emeritus, Historisches Seminar der Universität Kiel, dr. phil.

Christian Ringskou

Museumsinspektør, Ringkøbing-Skjern Museum, ph.d.

Camilla Schjerning

Museumsinspektør, Museum Odense, ph.d.
Næstformand for Dansk Komité for Byhistorie.

Deborah Leigh Simonton

Lektor emer., Syddansk Universitet, Ph.d.

Søren M. Sindbæk

Professor MSO, Institut for Kultur og Samfund,  Aarhus Universitet, ph.d.

Lisbeth Skjernov

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand. mag.
Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie.

Peter Skriver

Lektor emer., Roskilde Universitetscenter.

Poul Sverrild

Adjungeret postdoc, Forstadsmuseet, ph.d.

Hanne Schaumburg Sørensen

Overinspektør, Museum Østjylland, ph.d. 

Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder, Fredericia Museum, ph.d.

Kenn Tarbensen

Arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet i Viborg, ph.d.

Mikkel Thelle

Leder af Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitet, ph.d.                                              Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie

Kristian Buhl Thomsen

Byarkivar og museumsinspektør, Skive Byarkiv, Museum Salling, ph.d.

Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie

Mette Ladegaard Thøgersen

Museumsdirektør, Østfyns Museer, ph.d.

Jens Toftgaard

Udviklingschef for H.C. Andersens Hus og Carl Nielsen Museet, Museum Odense, ph.d.

Jens Topholm

Fhv. stadsarkivar, Aalborg Stadsarkiv, cand. mag.

Allan Tønnesen

Fhv. antikvar, cand. mag.

Johnny Wøllekær

Stadsarkivar, Historiens Hus Odense, ph.d.

Jakob Ørnbjerg

Historiker, ph.d.