Medlemmer

Jørgen Mikkelsen

Formand, Dansk Komité for Byhistorie.
Arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet i København, ph.d. 
jm@sa.dk

Gregers Algreen-Ussing

Professor emer., Kunstakademiets Arkitektskole.
gregers@algreen-ussing.dk

Berit Guldmann Andersen

Projektmedarbejder, cand.mag., Industrimuseet                                      Berit.hornstrup@industrimuseet.dk

Kasper H. Andersen

Historiker, Moesgaard Museum, ph.d.
kan@moesgaardmuseum.dk

Benno Blæsild

Fhv. museumsdirektør, Fregatten Jylland, cand. mag. 
benno.aalborg@lauritz.com

Henning Bro

Byhistorisk konsulent, stadsarkivar emer., Frederiksberg Stadsarkiv, ph.d.
hebr02@frederiksberg.dk

Harry Christensen

Fhv. arkivar og seniorforsker, Landsarkivet for Nørrejylland, cand. mag.
valbyvej5h@gmail.com

Søren Bitsch Christensen

Stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv, ph.d.                                                                               konstitueret leder af Dansk Center for Byhistorie
sbch@aarhus.dk

Bjørn Westerbeek Dahl

Bibliotekar DB (Sektion II), fhv. museumsinspektør, Nivå
bjoern.westerbeek.dahl@gmail.com

Vibeke Dalgas

Professor emer., arkitekt M.A.A., byplanskonsulent. 
vibeke.dalgas@telia.com

Peter Dragsbo

Fhv. overinspektør, Museet på Sønderborg Slot, mag. art.
peter@dragsbo.dk

Inger Dübeck

Professor emer., Aarhus Universitet, dr. jur.
ingerdybeck@mail.dk 

Torben Ejlersen

Fhv. arkivar, Københavns Stadsarkiv, cand. mag.
torbenejlersen@mail.dk
ejlersen@post12.tele.dk 

Rolf Engell

Arkivar, Rigsarkivet i Viborg, cand. mag.
re@sa.dk

John Erichsen

Fhv. afdelingschef, nu ejer af virksomheden Historismus, cand. mag.
johnerichsen@mail.dk
johnerich@post.tele.dk 

Henrik Fode

Fhv. overarkivar, Erhvervsarkivet, mag. art.
Henrik@Fode.dk.

Sissel Bjerrum Fossat

Museumsinspektør, Museum Odense, ph.d.
sibfo@odense.dk 

Allan Leth Frandsen

Projektchef og museumsinspektør, Den Gamle By, cand. phil.
alf@dengamleby.dk.

Henrik Mølgaard Frandsen

Ph.d., VURU - Virksomhedshistorie, Urban og Regional Udvikling
hmf@vuru.dk

Mikael Frausing

Historiker, ph.d.
Museumsinspektør, Odder Museum

mfr@moesgaardmuseum.dk

Kim Furdal

Historiker og etnolog, forhenværende leder af Ærø Museum, ph.d.

kimfurdal@youmail.dk

Helge Gamrath

Professor emer., Aalborg Universitet, dr. phil.
helgegamrath@gmail.com 

Helle Nissen Gregersen

Museumsinspektør, ph.d, Struer Museum
helle@struermuseum.dk 
nissen@cgs.aau.dk 

Hans Schultz Hansen

Forskningsleder og seniorforsker, Rigsarkivet i Aabenraa, dr. phil. 
hsh@sa.dk.

Peter Wessel Hansen

Arkivar, Københavns Stadsarkiv, ph.d.
ER9X@kff.kk.dk.

Henrik Harnow

Direktør, Museum Odense, ph.d.
hharn@odense.dk 

Asbjørn Hellum

fhv. rigsarkivar, Rigsarkivet i København, cand. mag.
asbjorn.hellum@outlook.com 

Lars N. Henningsen

Fhv. arkiv- og forskningsleder, Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr. phil.
larsnhenningsen@gmail.com

Peter Henningsen

Museumsinspektør, Ærø Museum, dr.phil. 
ph@arrremus.dk

Silke Holmqvist

Arkivar, Rigsarkivet, ph.d.
sih@sa.dk 

Ole Hyldtoft

Lektor emer., Københavns Universitet, dr. phil.
hyldtoft@hum.ku.dk

Mikkel Høghøj

Post.doc, Nationalmuseet, ph.d. 

mih@natmus.dk

Mikkel Leth Jespersen

Historiker, afdelingsleder, Tønder Kommune, ph.d.
mikkellethjespersen@outlook.dk

Caspar Jørgensen

Specialkonsulent, Kulturarvsstyrelsen, cand. mag.
caj@kuas.dk

Vibeke Kaiser-Hansen

Museumsinspektør, Fredericia Museum, ph.d.
vibeke.kaiser-hansen2@fredericia.dk 

Lars Kjær

Informationsspecialist og fagreferent, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, cand. mag.
lrskjr10@hotmail.com

Bodil Møller Knudsen

Fhv. arkivar, Byarkivet i Horsens, cand. mag.
bodil@moellerknudsen.eu

Hans Krongaard Kristensen

Fhv. lektor i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet, mag. art.
markhkk@cas.au.dk

Ulrik Langen

Professor, Københavns Universitet, ph.d.
frw104@hum.ku.dk

Sille Radoor Larsen

Museumsinspektør, Ærø Museum, cand. mag.
srl@arremus.dk

John T. Lauridsen

Fhv. forskningschef, Nationalbiblioteket (København), dr. phil.
john.t.lauridsen@gmail.com 

Anneken Appel Laursen

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand. mag.
aal@dengamleby.dk

Jette Linaa

Museumsinspektør, Moesgaard Museum, ph.d.
jl@moesgaardmuseum.dk

Thomas Lyngby

Museumsinspektør, Frederiksborg Museum, ph.d.
tl@dnm.dk
thomas.lyngby@frederiksborgmuseet.dk 

Karin Lützen

Lektor, Roskilde Universitet, ph.d.
lutz@ruc.dk

Per Kristian Madsen

Museumsinspektør, Nationalmuseet, cand. mag.
per.kristian.madsen@natmus.dk

Mette Tapdrup Mortensen

Museumsleder, Greve Museum, ph.d.
tapdrupmortensen@gmail.com
mtd@greve.dk 

Anders Monrad Møller

Fhv. lektor, Københavns Universitet, dr. phil.
forlagetfalcon@post.tele.dk

Jørgen Mührmann-Lund

Historiker, Ph.d.
joergenml@gmail.com

Per Grau Møller

Fhv. lektor, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet, ph.d.
pgm@sdu.dk

Flemming Nielsen

Fhv. arkivar, Aalborg Stadsarkiv, cand. mag.
fn_aalborg@yahoo.dk

Henrik Gjøde Nielsen

Direktør og forskningschef, Nordjyllands Kystmuseum, ph.d.
hgn@kystmuseet.dk

Jacob Ingemann Parby

Museumsinspektør, Københavns Museum, ph.d.
jakobp@kff.kk.dk

Morten Pedersen

Viden- og samlingschef, Museum Sønderjylland, dr.phil. 
mope@msj.dk

Thomas Tram Pedersen

Tidligere leder af Danmarks Borgcenter og Koldkrigsmuseum Stevnsfort
thomas@planscape.dk  

Bjørn Poulsen

Professor, Aarhus Universitet, dr. phil.
hisbp@cas.au.dk

Søren Tange Rasmussen

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand.mag
str@dengamleby.dk 

Thomas Bloch Ravn

Museumsdirektør, Den Gamle By, mag. art.
tbr@dengamleby.dk.

Thomas Riis

Professor, Historisches Seminar der Universität Kiel, dr. phil.
thomas.riis@freenet.de 

Christian Ringskou

Museumsinspektør, Ringkøbing-Skjern Museum, ph.d.
cr@levendehistorie.dk 

Camilla Schjerning

Museumsinspektør, Museum Odense, ph.d.
Næstformand for Dansk Komité for Byhistorie.
caps@odense.dk.

Deborah Leigh Simonton

Lektor emer., Syddansk Universitet, Ph.d.
dsimonton@sdu.dk.

Søren M. Sindbæk

Professor MSO, UrbNet, Aarhus Universitet, ph.d.
farksms@cas.au.dk.

Lisbeth Skjernov

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand. mag.
Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie.
lsk@dengamleby.dk.

Peter Skriver

Lektor emer., Roskilde Universitetscenter.
skriver@ruc.dk.

Poul Sverrild

Museumschef, Forstadsmuseet, ph.d.
psverrild@gmail.com

Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder, Fredericia Museum, ph.d.
karsten.sorensen@fredericia.dk 

Kenn Tarbensen

Arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet i Viborg, ph.d.
kt@sa.dk 

Mikkel Thelle

Leder af Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitet, ph.d.                                              Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie
iksmikkel@cas.au.dk.

Kristian Buhl Thomsen

Byarkivar og museumsinspektør, Skive Byarkiv, Museum Salling, ph.d.

Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie
krit@museumsalling.dk

Mette Ladegaard Thøgersen

Afdelingsleder, Østfyns Museer, ph.d.
mlt@ostfynsmuseer.dk.

Jens Toftgaard

Udviklingschef for H.C. Andersens Hus og Carl Nielsen Museet, Museum Odense, ph.d.
jtj@odense.dk.

Jens Topholm

Fhv. stadsarkivar, Aalborg Stadsarkiv, cand. mag.
jtopholm@stofanet.dk.

Allan Tønnesen

Fhv. antikvar, cand. mag.
allanalto@gmail.com.

Johnny Wøllekær

Stadsarkivar, Historiens Hus Odense, ph.d.
jwoe@odense.dk 

Jakob Ørnbjerg

Historiker, Ph.d.
joernbjerg@gmail.com.

Michael Nobel Hviid

Museumsinspektør, Museum Kolding, ph.d.

mnh@museumkolding.dk

Hanne Schaumburg Sørensen

Overinspektør, Museum Østjylland, ph.d. 

hss@museumoj.dk

Caspar Christiansen

Stadsarkivar, Frederiksberg Stadsarkiv, mag.art. 

cach01@frederiksberg.dk