Kvarters- og bydannelse under industrialiseringen

Det har appelleret til flere af vores studerende at skrive om udviklingen af kvarterer i den moderne storby, her forstået som industribyen og tiden frem til i dag. Udgangspunktet for disse studier har typisk været en undersøgelse af, hvordan den traditionelle købstadsmorfologi med torv, indfaldsveje og blandede beboelsesområder med rige og fattige boende næsten dør om dør blev afløst af den moderne by med homogene kvarterer, industrikvarter, handelskvarterer osv. Det første studie var Jeppe Norskov og Jens Toftgard Jensens bog 'Købstadens metamorfose'. Blandt socialtopografiske specialer kan nævnes Jes Rønnow Lungskovs speciale 'Kvarterudvikling og byudvikling i Vejle', hvoraf dele er udgivet i 'Gulkrog - et Vejlekvarters historie', og Frank Bache Andersens speciale 'Herning fra tinghus til jernbane', 'Byens udvikling belyst gennem tilgang af parceller, byfunktioner og befolkning 1827-1877'. Emnet er også populært som opgavetema for de studerende, og flere af de bedste opgaver er udgivet, f.eks. Morten Oddershede: 'Mølleengen : et indflytterkvarter i Århus 1925' og Jeppe Norskov: 'Trøjborg - et indflytterkvarter i Århus omkring 1910'.