Årsmøder

Hvert år i september afholder Dansk Komité for Byhistorie et årsmøde, hvortil medlemmerne indkaldes med mindst tre ugers varsel. På årsmødet vælges en bestyrelse, bestående af en formand, en næstformand, en kasserer samt op til to yderligere medlemmer.

Derudover er lederen af Dansk Center for Byhistorie medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. På årsmødet vælges desuden en revisor, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. Samtlige poster er ulønnede.

På årsmødet aflægger formanden beretning, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.