Igangværende forskningsprojekter

Dansk Center for Byhistorie er løbende involveret i såvel store som små forskningsprojekter. De fleste forskningsprojekter er eksternt finansieret, og udføres i samarbejde samarbejdspartnere i både den museale og universitære verden. Der kan være stor forskel på karakteren af forskningsprojekterne, men de har selvfølgelig alle en markant byhistorisk karakter. Ph.d.-projekter udgør som regel en betydelig del af forskningen ved centret. I menuen til venstre finder du beskrivelser af de forskningsprojekter, som Dansk Center for Byhistorie for tiden er involveret i eller har afsluttet for nyligt.

Centrets højest prioriterede forskningsindsats er at udgive et samlet værk om de danske byers historie. Vi ønsker derved at samle den nyeste viden i en syntese, der kan være udgangspunkt for de næste generationers forskning i det byhistoriske felt. I 2016 udkom ”Danmarks byer i middelalderen”, og i 2023 udkommer "Danmarks byer under renæssance og enevælde".