Da Aarhus blev moderne...

Mikkel Høghøj blev tildelt et ph.d.-stipendium ved Aarhus Universitet pr. 1. februar 2015 under titlen 'Da Aarhus blev moderne. Velfærdsspørgsmålets betydning for udformningen og transformationen af det moderne Aarhus 1900-1970.'

Med Aarhus (1900-1980) som den primære case søger projektet at udforske, hvordan velfærd og byrum har været med til gensidigt at definere og producere hinanden samt promovere en særlig 'velfærdsborger' og mønstre for social adfærd. Mere specifikt rettes blikket mod nogle af de urbane rum eller 'velfærdsgeografier' såsom slum, socialt boligbyggeri og parcelhuskvarterer, hvor spørgsmål om velfærd blev fortolket gennem alt fra governmentale praksisser på statsligt og kommunalt niveau ned til borgernes hverdagspraksisser. Hovedvægten lægges på tiden fra 1930'erne og frem, hvor byernes rum gennem bl.a. byplanlægning, sanering og montagebyggeri undergik en gennemgribende transformation og blev tilpasset nye velfærdsnormer. Ved at undersøge, hvordan velfærd blev praktiseret fra et urbant perspektiv (mellem makro og mikro) forsøger projektet således at bidrage til et mere nuanceret billede af velfærdssamfundets historie som mere end bare velfærdsstatens historie.

Læs mere om projektet her.

Læs Mikkel Høghøjs indlæg på Dansk Center for Byhistories blog her.

Der afholdes ph.d.-forsvar onsdag d. 12. juni. Læs mere om forsvaret her.