Praktik i Center for Byhistorie

Dansk Center for Byhistorie har gennem årene haft adskillige universitetsstuderende i praktik. De fleste har været historiestuderende, men der har også været studerende fra andre fag, f.eks. filosofi og datalogi. Det vigtigste er, om den studerende har den rette profil i forhold til projekter i centret, og selvfølgelig om vedkommende er interesseret i byhistoriske emner. Praktikopholdets længde er afhængigt af de pågældende studiers studieordninger, og det typiske har været 2-6 måneder.

De fleste studerende har været beskæftiget med udvikling af databaser og andre formidlingsprojekter til Den Digitale Byport, dokumentation til forskningsprojekter, afholdelse af seminarer eller udvikling af museale projekter i samarbejde med Den Gamle By. Mange er gået videre fra deres pratikprojekt til et speciale inden for samme tema.