Købstaden og den nye by - Ringkøbing og Skjern i afhængige og uafhængige variabler 1880-1921

Christian Ringskou er indskrevet som ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet pr. 1. februar 2017 med projektet 'Ringkøbing og Skjern – købstaden og den unge by'. Stipendiet er finansieret af Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing-Skjern Kommune og Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Projektet fokuserer på udviklingen i og relationerne mellem de meget forskellige vestjyske byer, Ringkøbing og Skjern, der siden kommunalreformen i 2007 er hovedbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet fokuserer på perioden 1880-1930, hvor den gamle købstad Ringkøbing stagnerede og fandt sin plads blandt de mindre byer, mens Skjern voksede op som en af de større i en generation af nye byer.

Med henblik på sammenligning af økonomi, erhverv, alderssammensætning og mobilitet udarbejdes databaser over byernes befolkninger. Videre foretages analyser, hvor byernes elitenetværk identificeres og karakteriseres og enkelte entreprenører fremdrages til sammenlignende undersøgelser. Afhandlingen inkluderer desuden en historiebrugsanalyse, hvor det undersøges, hvor meget og hvordan historien bringes i spil i de to byer og i det nutidige samspil mellem dem.

Projektet er lokalt orienteret med henblik på at kvalificere vidensgrundlag og debat i lokale kontekster, men det er samtidig ambitionen at yde et bidrag, der med den snævre geografiske afgrænsning som udgangspunkt også har perspektiver for de mindre byers kulturhistorie i årtierne omkring 1900 i bredere forstand.

Læs Christian Ringskous indlæg på Dansk Center for Byhistories blog her.

Læs mere om Christian Ringskou her.