Historiografi og byudvikling

Til hvert bind af Danske Bystudier er der skrevet en længere oversigt over dansk byhistorieskrivning og dansk byudvikling for den pågældende periode. Hvis man ønsker den mere dybtgående version, er man nødt til at læse disse, men vi har skrevet en kortere version, der er frit tilgængelig her. Søren Bitsch Christensen og seniorforsker Jørgen Mikkelsen, Statens Arkiver, skrev desuden en oversigt over middelalderlig og tidligt moderne dansk byudvikling til Urban History.