Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800

'Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800' handler om den nordiske byudvikling mellem vikingetid og industrialisering set i et europæisk perspektiv.

Før industrialiseringen i 17-1800-årene havde langt de fleste byer i Europa mindre end 5.000 indbyggere, og i næsten alle stater boede mere end ¾ af befolkningen på landet. Men byerne var politiske og administrative centre og knudepunkter for udveksling af varer og kultur. Derfor spillede byerne en væsentligt større rolle i ældre tiders samfund, end man skulle tro ud fra deres beskedne befolkningstal.

Handel med oplandet var den vigtigste rolle for en meget stor del af byerne, men mange steder havde en særlig funktion som f.eks. havne-, mine- eller fæstningsby afgørende betydning for byens økonomiske og sociale liv.

'Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800' indeholder bl.a. beskrivelser af: 
- forskellige bytyper og af, hvad det overhovedet vil sige at være en by.
- 5 vigtige faser i den europæiske urbaniserings historie.
- statsmagtens betydning for byudviklingen i forskellige stater.
- markedshandelens rolle i det økonomiske kredsløb.
- modeller for det økonomiske samspil mellem byer - samt hvordan disse modeller er blevet brugt i praksis.
- forskelle og ligheder mellem byudviklingen i udvalgte dele af Europa - bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Finland, hvor udviklingen har tegnet sig meget forskelligt.

Bogen sammenfatter en lang række forskningsresultater fra de sidste 30-40 år og kan derfor betragtes som en generel introduktion til nyere byhistorisk forskning i Europa.

Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800 er skrevet af arkivar og seniorforsker, ph.d., Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet. Bogen er udgivet af Dansk Center for Byhistorie og forhandles af museet Den Gamle By.

 

Fakta om bogen

Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800

Skrifter om dansk byhistorie 11

Skrevet af Jørgen Mikkelsen

Dansk Center for Byhistorie, 2012

293 s., indb., ill.
ISBN 978-87-89328-65-2