Dragør i 1700-tallet

Redigeret af Lis Thavlov under medvirken af Søren Bitsch Christensen

Bogen beretter om Dragør om dragørerne i 1700-tallet – et århundrede, hvor en klynge småhuse på sydøstpynten af Amager udviklede sig til en stor og driftig søfartsby, der tonnagemæsigt blev den største i landet næst efter hovedstaden.

Omkring 1700 bestod befolkningen af cirka 135 familier, som var en blanding af lokale dragørere, skåninger og folk fra den nærliggende Hollænderby (St. Magleby). Der redegøres for, hvorledes Store Nordiske Krig påvirkede denne befolkning med udkommanderinger til orlogstjeneste, beslaglæggelse af fartøjer samt servicering af flåden med lodsassistancer, proviantering og indkvartering af syge orlogsfolk. Dertil kom pestens hærgen i 1711.

Siden hen fulgte skibsfartens vækst og de omfattende arbejder med udbygning af havnen. Endvidere stridigheder med statslige myndigheder for at slippe af med diverse pligtarbejder såsom at stakke hø i de kongelige stalde og udføre vejarbejde langt fra Dragør, foruden uoverensstemmelser med Københavns Væverlav og Københavns Skipperlav, som begge frygtede konkurrence fra de driftige dragørere.

Kontroverser med byens to kværulantiske gårdmænd om at erhverve grundstykker til den voksende befolkning hørte til dagligdagen, ligesom modviljen mod det amagerhollandske schoutstyre, som byen var underlagt.

Man lærte hurtigt at beklage sig til højere myndighed, så derfor er der gennem årene gået en strøm af skrivelser ind til København til amtmand og amtsforvalter, hvor dragørerne med egne ord har givet os et indblik i dagliglivets vilkår.

På trods af, at de væsentligste kilder til Dragørs 1700-talshistorie brændte i 1821, har det alligevel været muligt ved systematisk gennemgang af Københavns amts store arkiv at give et nuanceret billede af byens liv i denne periode.

 

Fakta om bogen

Dragør i 1700-tallet

Skrifter om dansk byhistorie 1

Skrevet af Birte Hjorth. Redigeret af Lis Thavlov under medvirken af Søren Bitsch Christensen

Dragør Lokalarkiv og Dansk Center for Byhistorie, 2005

294 s., indb., ill.
ISBN 87 89571 30 4