Byerne og den byhistoriske kartografi

Med bidrag af Peter Skriver, Peter Korsgaard, Henrik Dupont, Gregers Algreen-Ussing, Ole Degn, Gitte Hansen samt introduktioner og referat af mødet. Ansvh. redaktør: Vibeke Dalgas, redaktionsgruppe: Mette Ladegaard Thøgersen, Sven Illeris, Søren Bitsch Christensen.

Bogen indeholder bearbejdede papers fra et seminar i november 2007 med deltagelse af byplanlæggere, historikere, kulturgeografer mv. Formålet med mødet og denne publikation er først og fremmest at skabe opmærksomhed om den byhistoriske kartografi som arbejdsmetode og analyseredskab samt at åbne op for en tværfaglig dialog og erfaringsudveksling mellem byhistorikere og kortbrugere fra forskellige fag. Bogen indeholder beskrivelser af en række kortprojekter til brug ved forskning, registrering og dokumentation fra ærkæologi, kulturhistorie og arkitektur foruden teoretiske overvejeler om kartografi og byhistorie.

 

Fakta om bogen

Byerne og den byhistoriske kartografi

Skrifter om dansk byhistorie 5, Byplanhistoriske noter 60

Dansk Center for Byhistorie og Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium, 2008

103 s., ill.
ISBN 978-87-87487-08-5