Land og by på tværs 1000-1800

Middelalderhistorikeren Bjørn Poulsen har gen­nem fire årtier været blandt de mest produktive danske historikere. Et af de mange forsknings­områder, hvor han har været med til at sætte dagsordenen, er studiet af forholdet mellem land og by. De to områder har traditionelt været meget opdelt – med en klar arbejdsdeling mellem for eksempel landbrugs- og byhistorikerne.

I dette festskrift viser en række historikere, hvordan studiet af land og by med fokus på forbindelser og lighedstræk kan være mere frugtbart end at insistere på forskelle og særtræk. Tilsammen tegner bogens bidrag et billede af land- og bysamfundene i tiden 1000-1800, som er langt mere sammenhængende end hidtil antaget.

Fakta om bogen

Land og by på tværs 1000-1800

Skrifter om dansk byhistorie 13

Redigeret af Mikkel Leth Jespersen og Mikkel Thelle

Aarhus Universitetsforlag, 2020

574 s., hardback., ill.,
ISBN 978 87 7184 780 2