Ribe Bys Historie 2

Ribe er Danmarks ældste by og fejrede i 2010 sit 1300-års-jubilæum. Jubilæet blev bl.a. markeret med udgivelsen af et trebindsværk om byens historie. I en moderne form præsenteres her den nyeste viden.

Bind 2 handler om Ribes storhed og fald, for Ribe gik ud af middelalderen som en af de største, rigeste og vigtigste byer i den danske konges rige, men det vendte radikalt i 1600-tallet, og den økonomiske situation forbedrede sig ikke i løbet af 1700-tallet. 
 
Reformationen var én af de markante begivenheder i perioden – overgangen fra den katolske til den lutheranske tro betød nedrivning af kirker og klostre, men påvirkede dog ikke Ribe som Jyllands økonomiske centrum: Okser, fisk og andre varer blev stadig håndteret af byens købmænd. De tjente gode penge og havde råd til at opføre nogle af de flotte byhuse, der præger gadebilledet i dag.
 
Chr. IV og hans efterfølgeres fejlslagne krige førte til sammenbrud i handel og landbrug, og indtrængende udenlandske tropper førte store ødelæggelser med sig. Dertil kom pest, bybrande og ikke mindst stormfloder, som med jævne mellemrum satte Ribe by under vand og rev bygninger, anlæg og levende væsener med sig. Intet under, at byens skattegrundlag blev så forringet, at der flere gange måtte søges om skattefritagelse.
 
Ripenserne dengang oplevede dog næppe hele dette tidsrum som en krise, og udviklingen på andre områder – især det kulturelle – led ikke alle krisens kvaler. Selv om reformationen betød store forandringer på det kirkelige felt, formåede domkirkebyen Ribe at fastholde sin position som åndeligt centrum, ikke alene for omegnen og regionen, men i perioder også for hele Danmark. H. A. Brorson og Ambrosius Stub var med til at holde den kulturelle fane højt, da det stod værst til med økonomien.
 

Forfattere

Søren Bitsch Christensen (red.), Torben Bramming, Ole Degn, Karsten Eskildsen, Vivian Etting, Mette Guldberg, Mikkel Leth Jespersen, Louise Nyholm Kallestrup, Christian Larsen, Jørgen Mikkelsen, Jeppe Büchert Netterstrøm, Ebbe Nyborg og Morten Søvsø.

 

Pressen skrev

"De 330 år, som bind 2 af Ribes byhistorie omhandler, står levende. Byen har virkelig fået stemmer og ansigter. Man har været der." (Historie-Online.dk).

Læs anmeldelsen her.

 

Fakta om bogen

Ribe Bys Historie 2

Skrifter om dansk byhistorie 8

Søren Bitsch Christensen (red.)

Dansk Center for Byhistorie og Esbjerg Kommune, 2010

372 s., ill.
ISBN  978-87-89085-52-4