Århus i Verden

Med bidrag af Ulrika Guldbæk Arentsen, Anders Bøgh, Lisa Abel Christensen, Søren Bitsch Christensen, Jørgen Fink, Annette Skovsted Hansen, Ann-Christina Lauring Knudsen, Jeppe Büchert Netterstrøm, Niels Kayser Nielsen, Sebastian Fogh Nordentoft, Thomas Gissel Ovesen & Louise Vestergaard Skøtt Poulsen.

Verdens storbyer befinder sig i dag i en tæt konkurrence om arbejdspladser og investeringer. Det gælder også Verdens Mindste Storby, Århus. Beslutninger i fjerne egne af verden lander som problemer og udfordringer på skrivebordene i kommunen, i virksomhederne og på læreanstalterne. Beslutningstagerne er nødt til at udtænke nye strategier for fremtiden og til at tage byens identitet op til diskussion.

Globaliseringen har sat Århus under pres, og der tales om at sælge byen som et 'brand'. Men hvad er nyt her, og hvad er set før? Er verden udenfor en trussel eller en berigelse? Har Århus ikke altid måttet bestræbe sig på at lægge planer for fremtiden, og er byen ikke netop blevet stor på grund af sin evne til at udvide sin plads i verden? Det giver Århus i Verden forskellige bud på.

Bogen har tre temaer: 'Byens ansigter' skildrer historiske forsøg på at give Århus en særlig profil. 'Mellemstationer' bringer artikler om etableringen af kontakter og infrastruktur mellem Århus og det nære opland. 'Århus i globale netværk' gengiver træk af Århus' veje ud i verden i fortid og nutid og beskriver blandt andet universitetets rolle som bindeled mellem kulturer.

Århus i Verden er bind 2 i den skriftrække, som Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet begyndte at udsende i 2004 under navnet Fra bjerget til byen. Bogen er skrevet af medarbejdere fra Institut for Historie og Områdestudier.

 

Fakta om bogen

Århus i Verden

Skrifter om dansk byhistorie 4

Redigeret af Søren Bitsch Christensen og Nina Javette Koefoed

Aarhus Universitetsforlag og Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet, 2006

188 s., ill.
ISBN 87 7934 015 6