Årsberetning 2013

I 2013 fik Dansk Center for Byhistorie ny leder, Mikkel Thelle, som her bidrager med sin første årsberetning.

Ny leder

Jeg er 41 år gammel, uddannet historiker fra Københavns Universitet og har siden jeg blev færdig arbejdet som museumsinspektør, bl.a. på Greve Museum og fra 2006 på Nationalmuseet. Jeg har senest skrevet PhD-afhandlingen ”København 1900”, der handler forvandlingen af det offentlige rum omkring Rådhuspladsen i København i tiden omkring århundredeskiftet. Jeg har været meget glad for den første tid her i Den Gamle By og ser frem til videre samarbejde med de mange dygtige medarbejdere her.

Forskning

Mikkel Thelle har udgivet artiklen ”Subversive Mobilities. The Copenhagen riots 1900-1919” med fagfællebedømmelse i det kulturhistoriske tidsskrift Transfers. Han forbereder desuden en række forskningsprojekter i centret, både som samarbejder og forskningsartikler. Centrets Ph.D.-studerende Kristian Buhl Thomsen har siden 2011 forsket i dansk sanerings- og byfornyelsespolitiks historie og udvikling fra 1939 til 1990. Saneringspolitikken i Danmark blev etableret i 1940’erne og 1950’erne, og Kristian Buhl Thomsen undersøger politikområdets udvikling, herunder hvordan politikken lige fra starten blev mødt med kritik fra kulturhistoriske kredse. Denne kritik fik for alvor fodfæste i 1960’erne og 1970’erne, hvor både saglig argumentation og aktivisme såsom husbesættelser førte til en ændring af politikken og i 1983 resulterede i vedtagelsen af en byfornyelseslov. Loven markerede et markant ideologisk skifte, hvor bevaring, istandsættelser og udnyttelse af potentialer i det bestående bybillede nu fik en langt større rolle end tidligere. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Seminarer og arrangementer

Centret har afholdt årsmøde for Dansk Komité for Byhistorie 3. september i kursuslokalet i Den Gamle By. Godt 20 deltagere havde en lang og indholsrig dag, der endte med middag i Møllestuen. Komitéen består af danske byhistorikere og fungerer som centrets repræsentantskab.

Vi har også arrangeret en række arrangementer i samarbejde med andre partnere. Centret var medarrangør, da seminaret ”Fæstning og by efter 1650” løb afstabelen 8. og 9. oktober på Aalborghus Slot. Det velbesøgte seminar blev afholdt i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet, og blev koordineret af

museumsinspektør Henrik Gjøde. Desuden var centret d. 6.-7. december medarrangør af forskningsseminaret ”Feeling Space. Towards a History of Emotion, Affect, and Space” på Saxo-instituttet, Københavns Universitet. Hovedtaleren, den historiske antropolog Monique Scheer, kom til Aarhus Universitet i forbindelse med seminaret og holdt en forelæsning og master class for PhD-studerende i historie 5. december.

Formidling

Mikkel Thelle holdt foredrag på Hovedbiblioteket i København om sin PhD-afhandling på Forskningens Døgn 3. april, samt om den moderne bys kunstliv på symposiet ”Making Room” i Den Frie Udstillingsbygning i København 24. oktober, samt om byhistorisk forskning på museernes Fuglsø-konference 14. november. Mikkel Thelle har deltaget i forskellige interviews i pressen, foretaget rundvisninger i København og Aarhus løbende.

Arkitekt Christina Pedersen gennemførte et praktikforløb i centret som mundede ud i rapporten ”Arbejderkvarterer i Aarhus – dengang og nu”, som bliver tilgængeligt på centrets hjemmeside. Projektet vil være til nytte for både de byhistorisk interesserede på hjemmesiden samt for udviklingen af Den Gamle Bys byhistoriske udstilling, Aarhus Story.

Historiestuderende Rasmus Jakobsen gennemfører et praktikforløb om udviklingen af Aarhus’ kødforsyning med fokus på byens slagtehal og kødforsyning. Desuden arbejder Rasmus sammen med museumsinspektør Berit Andersen omkring slagterbutikken i Den Gamle Bys 1974-kvarter.

Byhistoriker Lars Kjær har i løbet af året udvidet Byhistorisk Bibliografi. .

Undervisning og vejledning

Mikkel Thelle har undervist et kursus i Byhistorie i forårssemestret med hjælp fra Kristian Buhl Thomsen, og i efteråret i kurset Kulturformer. Som del af denne undervisning har de studerende været i Den Gamle By, og bl.a. er et historiehold blevet undervist i ”bygninger som kilder” med udgangspunkt i Møntmestergården, i samarbejde med farvekonservator Nynne Sethia.

Mikkel Thelle har været specialevejleder for Michael Woodward på hans projekt om undergrundsbaner og moderne storbyer.

Kristian Buhl Thomsen bidrog i forårssemesteret 2013 til centrets byhistoriske undervisning og bidrog desuden som gæsteunderviser i historiestudiets kildeintroducerende emne.

Mikkel Thelle deltager i udviklingen af en ny, international overbygning i bystudier på Aarhus Universitet, ”Critical Urban Studies”.

Deltagelse i konferencer, seminarer, studierejser osv.

Mikkel Thelle har deltaget i seminar i Midtjyske Museers Udviklingsråd om museer og forskning i april, i maj har han deltaget i forskningsseminar om erhvervshistorie samt konferencen ”Gender and the European Town” på Syddansk Universitet og et seminar om København som imperiehovedstad på Schæfergaarden i Jægersborg. Samme måned deltaget i et seminar om urban socialhistorie på Roskilde Universitetscenter. I juni deltog Mikkel Thelle i et seminar om mikrohistorie på Aarhus Universitet samt seminar om kulturforskning i Kulturministeriet. I august deltog han sammen med Christina Pedersen fra centret i et seminar om velfærdsstat og kulturhistorie på Nationalmuseet.

Kristian Buhl Thomsen gennemførte fra september til november 2013 et studieophold ved Stads- och kommunhistoriska institutet under Stockholm Universitet, og derudover deltog han 31. januar-1. februar 2013 i ph.d.-workshop og årsmøde i Selskabet for Samtidshistorisk Forskning i København samt i årsmødet for Dansk Komité for Byhistorie 3. september 2013 i Aarhus, hvor han fremlagde en status over arbejdet med sin ph.d.-afhandling.

Faglige hverv

Mikkel Thelle sidder i bestyrelsen for Dansk Komité for Byhistorie og Programrådet for Folkeuniversitetet i Aarhus. Han sidder desuden i Kulturministeriets Visionspanel under Forskningsudvalget.

Kristian Buhl Thomsen er medlem af Dansk Komité for Byhistorie og af Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.

Publikationer

Larsen, Signe Bergman: Københavns Tekniske Skoles historie. Bogen formidler den store institutions udvikling som del af hovedstadens industrialisering. Bogen er redigeret af Mikkel Thelle.

Personale

Mikkel Thelle er centerleder. Kristian Buhl Thomsen er ansat som PhD-stipendiat. I løbet af året har cand. mag. Lars Kjær, maa. Christina Pedersen og stud. mag. Rasmus Jakobsen været ansat i praktikophold.