Den moderne by

Med bidrag af Hans Thor Andersen, Søren Bitsch Christensen, Peter Dragsbo, Jens Toftgaard Jensen, Knud Knudsen, Bue Nielsen, Merete Bøge Pedersen, Naomi Hainau Pinholt, Anne-Louise Sommer, Mikkel Thelle, Mette Ladegaard Thøgersen & Ulla Tofte.

Den moderne by opstod, da forstæder, stationsbyer og satelitbyer voksede frem og byen opslugte det omgivende landbrugssamfund. Kvarterer, forlystelsessteder, forsamlingsbygninger og institutioner blev dannet - og disse områder og bygninger er den dag i dag omdrejningspunktet i de fleste byer.

Den moderne by præsenterer de danske byers historie og historigrafi i perioden 1840-2000. Bogens 12 artikler giver et billede af, hvordan byerne i moderne tid har domineret samfundets udvikling, og gør det klart, at samtidsanalyse og byhistorie hænger nøje sammen. Med den moderne by opstod også kampen i og om byrummet. Befolkningsgrupper søgte at sætte deres politiske vilje igennem ved at erobre byens rum, ligesom der var indbyrdes kampe mellem byerne: Byplanlægningen udviklede sig til landsomfattende planer, der regulerede arbejdsdelingen mellem byerne og stræbte efter at tilpasse dem til den internationale konkurrence.

Den moderne by er tredje bind i serien Danske Bystudier. Bogen er tværfagligt anlagt, og blandt dens forfattere findes historikere, geografer og etnologer samt en kunsthistoriker.

 

Pressen skrev

"Byhistorie, byplanlægning og egentlig samtidsanalyse væves sammen i antologien til en tværfaglig mosaik."

og

"Man får en hurtig indføring i en bred vifte af emner, men bliver hele tiden holdt fast på sporet om, at det grundlæggende tema er byudvikling i Danmark. Trods sit udspring i den akademiske verden, er de fleste artikler umiddelbart tilgængelige." (Historie-Online.dk).

Læs anmeldelsen her.

 

Fakta om bogen

Den moderne by

Danske Bystudier 3

Redigeret af Søren Bitsch Christensen

Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2007

402 s., indb., ill., 
ISBN 87 7934 151 9