Middelalderbyen

Med bidrag af Lars Bisgaard, Peter Carelli, Søren Bitsch Christensen, Grethe Jacobsen, Carsten Selch Jensen, Hans Krongaard Kristensen, Lennart S. Madsen, Ebbe Nyborg, Bjørn Poulsen.

Mere end noget andet er det byernes egen udvikling, der har gjort byhistorien til en relevant disciplin. Ikke alene bor de fleste mennesker i Danmark i dag i byer, der har de middelalderlige købstæder som kerne, men de tilhører også en kultur, der er langt mere bymæssig end landlig.

Den dominerende kultur i dag er et udtryk for bykulturens sejrsgang, som i mere end én forstand har banet vejen for nutidens globaliserende kulturmøder, fordi bykultur er grænseoverskridende og international, intet mindre!!

Inden for forskningen har der længe været interesse for 'byernes historie', men måske nok en smule skævt belyst, fordi fokus ofte har været på en enkelt by istedet for sammenlignende studier. Indlæggene i bogen rækker ud over studier af enkeltbyer eller temaer med begrænset tids- eller emnemæssig horisont.

Forfatterne kommer fra universiteterne i Lund, Århus, Odense samt Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.

Blandt emnerne er: Monetarisering, kirke og sogn, topografisk udvikling i Viborg gennem et halvt århundrede samt en karakteristik af den senmiddelalderlige byudvikling. Desuden er der bysociologiske bidrag om mænd og kvinder i byrummet, gilder og lav som identitetsskabere og synet på de fattige.

 

Fakta om bogen

Middelalderbyen

Danske Bystudier 1

Redigeret af Søren Bitsch Christensen

Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2004

343 s., indb., ill.,
ISBN 87 7934 094 6