Renæssancens befæstede byer

Med bidrag af Hans Henrik Appel, Søren Bitsch Christensen, Iben Fonnesberg-Schmidt, Jane Jark Jensen, Marianne Goral Krogh Johansen, Jan Kock, Janne D. Kosior, Kjeld Magnussen, Henning Møberg, Stig Bergmann Møller, Henrik Gjøde Nielsen, Anders Reisnert, Thomas Riis, Rolf Scheen, Bente Springborg og Jakob Ørnbjerg.

Det danske rige var i perioder af renæssancen præget af en dyb by- og samfundskrise, og invasioner, belejringer, sygdom og økonomisk nedgang var hverdagskost. Købstæderne var underlagt statsmagten og måtte stille med soldater, penge, skibe og proviant til landets forsvar. Samtidig måtte forarmede byer selv udbygge deres befæstninger og forsvare sig over for fjendtlige hære og en ny tids ildvåben.

Renæssancens befæstede byer handler om militariseringen af det danske samfund i perioden 1536-1660 og stiller skarpt på et helt særligt historisk fænomen: de befæstede og militariserede byer. Bogen er blevet til i samarbejde mellem historikere og arkæologer og præsenterer arkæologiske undersøgelser af befæstningerne og byudviklingen i bl.a. København, Aalborg, Nyborg og Fredericia ved siden af artikler om borgervæbninger og deres militære værdi, krigskunst, soldaterudskrivning og byplanlægning. Bogen formidler ny forskning og giver et samlet overblik over den fundamentale betydning, statens militarisering fik for de befæstede byer.

 

Fakta om bogen

Renæssancens befæstede byer

Danske bystudier 5

Redigeret af Søren Bitsch Christensen

Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2011

404 s., indb., ill.,
ISBN 978 87 7934 527 0