Østjylland

Film og filmsekvenser fra østjyske byer, der giver et interessant tidsbillede af, hvordan bylivet formede sig i første halvdel af det 20. århundrede. Filmene er primært fra perioden 1910-1960 og er stillet til rådighed af Filmcentralen og Det Danske Filminstitut. Film og filmklip stammer fra streamingsitet 'Danmark på Film', hvor du finder flere film fra danske byer.  

Aarhus

Aarhus, 1941. Byen indvier sit nye rådhus og fejrer sit 500 års jubilæum som købstad den 2. juli. Dagen begynder med festgudstjeneste i Domkirken. Kl. 15 finder indvielsen af det nye rådhus sted. Speak.

Ebeltoft

Ebeltoft, 1951. Ebeltoft fejrer sit 650-års jubilæum under stor festivitas. Borgmestrene fra fra Århus og Grenaa overrækker smukke gaver. Borgmester Jacob Hansen er dagens vært. Stumfilm.

Grenaa

Grenaa, 1951. Kong Frederik IX og Dronning Ingrid besøger Grenaa. Kongeparret ankommer med kongeskibet Dannebrog. Amtmand Holck og borgmester Aksel H. Hansen byder velkommen i havnen. Speak.

Randers

Randers, 1938. Optagelser fra Randers og omegn. Se bl.a. damperen M. C. Melchior, Niels Ebbesens statue, hestemarkedet, Gammel Estrup, Rosenholm Slot, Clausholm Slot og Støvringgaard Kloster. Stumfilm.

Vejle

Vejle, 1917. Optagelser af naturen uden for Vejle by ved vintertid. Snelandskab omkring Grejs Å, Holms Mølle med vandmølle. Kørsel med slæde og hestetrukken kane. Flere vandmøller i funktion. Stumfilm.

Aarhus

Aarhus, 1911. Der er fuld af aktivitet på havnen i Aarhus. Damperen SS "Sigrun" af Kjøbenhavn ligger til kaj, lystsejlere, fiskekuttere og sejlskibe er på vej ind i havnen, og folk kigger nysgerrigt med. Stumfilm.

Fredericia

Fredericia, 1941. Det store købestævne i Fredericia, som afholdes hvert år i udstillingsbygninger på voldanlægget. Der er bland andet møbler, kunstindustri og modeopvisning. Stumfilm.

Horsens

Horsens, 1941. Optagelser fra Horsens by og omegn. Vi ser først Torvet, hvor forsikringsselskabet Haand i Haans ligger. Dernæst Jørgensens Hotel på Søndergade 17 og til sidst Bygholm Slot. Stumfilm.

Randers

Randers, 1938. Klip fra hverdagslivet i det gamle Randers med bindingsværkshuse, brostenbelagte gyder, gående og cyklende mennesker og vogne i gaderne, kirken, rutebilstationen. Stumfilm.

Vejle

Vejle, 1913. Kom med på togtur gennem landskabet. Jernbanetoget forlader først Vejle Station og kører dernæst langs Vejle Fjord sydpå. Toget kører gennem skovene, hvor man kan se ud over fjorden. Stumfilm.