Middelalderbyen (tilvalg)

Tilvalg 1. og 2. år
Ved Bjørn Poulsen

(Emne S1, bredt emne, forår 2012)
Tidspunkt: Onsdag. 10-13
Sted: 1412/229
Aftal gerne mødetid og andet på mail: hisbp@hum.au.dk

Om fagets indhold:

Emnet skal give en oversigt over dansk byhistorie i middelalderen med internationalt udblik. Målet er at forstå, hvordan fundamentet til vort århundredes totalt urbaniserede samfund blev lagt. For at nærme sig dette må vi beskæftige os med landdistrikterne og bøndernes liv, men det vigtigste bliver selve middelalderbyen, borgerne og deres liv. Det må her overvejes, hvad en by egentlig er! Selve historien, som vi skal beskæftige os med, er lang. Vi begynder i 700-tallet, hvor de europæiske og danske byer får ny vækst, og slutter i 1500-tallet med de afgørende nye udviklinger, der kom med en stærkere udvikling af staten. Et vigtigt punkt undervejs i dette kronologiske forløb bliver at forstå den enorme vækst, der indtraf i det 12. og 13 århundrede, hvor tusinder af byer voksede frem overalt i Europa, og hvor bymønsteret fik den form, der skulle vare ved til 1800-tallet. Temaer vil være dels byudviklingen og statens udvikling i relation til byen og bystyret, men også den enkelte borgers liv. Der vil være fokus på handel og købmænd, på livet på torvet og pengenes betydning, på håndværk, fattige og syge og på, hvad man kalde ”bykultur”. Et godt spørgsmål, som vi skal beskæftige os med, er jo om der en særlig kultur i byen, som var forskellig fra landets. I den forbindelse er kirkens indflydelse i byen central. 
Onsdag 7/3 er undervisningen flyttet i tid og sted, nemlig til Moesgaard, kl. 13.15-16.15.

Der vil blive læst ældre og nyeste danske og internationale litteratur om emnet.  Det meste vil forelægge før semesterets begyndelse i form af et kompendium, der kan købes i Stakbogladen.

En første introduktion kan hentes i Grethe Jakobsen og Per Kristan Madsen, By og borger, i: Middelalderens Danmark, red. Per Ingesman m.fl. København 1999, s. 136-151.


Se studieordningens bestemmelser her.

 

At købe:

Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Danske Bystudier, 1, Aarhus 2004.
David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003.
Generel læsning:
Grethe Jakobsen og Per Kristan Madsen, By og borger, i: Middelalderens Danmark, red. Per Ingesman m.fl. København 1999, s. 136-151.
Undervisningsplan:

1.  Onsdag 8/2 2012: Introduktion
Bjørn Poulsen, “Towns and markets”, i: The Danish Resources c. 1000-1550, ed. Nils Hybel and Bjørn Poulsen, Leiden 2007, s. 227-257.
Danmarkshistorien.dk
Vikingetiden + Højmiddelalderen + Senmiddelalderen
http://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/hoejmiddelalderen-ca-1050-1340/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/senmiddelalderen-1340-1536/

2. Onsdag 15/2 2012: Grundtræk af urbaniseringens historie i middelalderen.
David Nicholas, “Chapter 1. Urban Europe between the Industrial Revolutions”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 1-23.
Søren Bitsch Christensen, ”De danske middelalderbyers fremkomst, udvikling og udforskning – et bud på nogle hovedlinjer”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 13-61.

3. Onsdag 22/2 2012: En klassiker i byhistorien 
Hugo Matthiesen, Middelalderlige byer. Beliggenhed og baggrund, København 1927, s. 9-73.
 A. Oplæg: Min hjemby i middelalderen

4. Onsdag 29/2 2012: En klassiker i byhistorien
Hugo Matthiesen, Middelalderlige byer. Beliggenhed og baggrund, København 1927, s. 74-168.
 B. Oplæg: Min hjemby i middelalderen

5. Onsdag 7/3 2012: NB. Timen forlægges til:
Moesgaard, AUD 5, kl. 13.15-16.15.
Her deltager vi i et møde om

Danske bispesæder og stiftsbyer
Et middelalderligt bispesæde udgjorde en meget kompliceret struktur med domkirke, kirkegård, bispegård, klosterbygninger, kannikeboliger og katedralskole. Ved seminaret behandles tre meget forskellige bispesæder omfattende Ribe, hvor man har den længste gejstlige kontinuitet, Århus, hvor domkirken o. 1200 flyttes midt ind i centrum, og Børglum, hvor der aldrig kom nogen by.
Oplægsholdere:
Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer: Ribe Domkirke fra vikingetid til reformation.
Lars Krants Larsen, Moesgaard Museum: Bispebyen Århus.
Hans Krongaard Kristensen, Middelalder- og Renæssancearkæologi: Børglum. Et bispesæde uden by.
Litteratur:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bispeinstitutionen/
Ebbe Nyborg, ”Kirke og sogn i højmiddelalderens by”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 113-190.
Bjørn Poulsen, ”Købmænd og kirke i dansk senmiddelalder”, Middelalderens Verden. Verdensbilledet, tænkningen, rummet og religionen, red. Ole Høiris og Per Ingesman, Aarhus 2010, s. 339-350.

6. Onsdag 14/3 2012: Opsamling om kirken i byen – og de ældste byer i Danmark
Skre, Dagfin, “Towns and Markets, Kings and Central Places in South-western Scandinavia c. AD 800-950”, i: Dagfin Skre (ed.): Kaupang in Skiringssal : Excavation and Surveys at Kaupang and Huseby, 1998-2003, Background and Results. Aarhus: Aarhus University Press 2007, s. 445-469. 
Bjørn Poulsen, ”Troens og handelens veje”, i: Sønderjyllands Historie, 1. Indtil 1815, red. Hans Schultz Hansen m.fl., Aabenraa 2008, s. 59-75.

Claus Feveille, “Ribe opstår 700-865”, Ribe Bys Historie, 1, 710-1520, red. Søren Bitsch Christensen, Esbjerg 2010, s. 26-38. + Claus Feveille og Morten Søvsø, ”Ribe genopstår”, Ribe Bys Historie, 1, 710-1520, red. Søren Bitsch Christensen, Esbjerg 2010, s. 38-45.
C. Oplæg om møntbrug i byen:
Peter Carelli, Den tidigmedeltida staden som monetär arena – exemplet Lund, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 63-78.

7. Onsdag 21/3 2012: Byen i omverdenskontekst: land og region
David Nicholas, Chapter 2. City and Region”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 24-61.
Hans Skov, ”Det ældste Århus – ca. 770-1200”, De første 200 årene – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer, red. Hans Andersson, Gitte Hansen og Ingvild Øye, Bergen 2008, s. 215-226.
Bjørn Poulsen, ”Land og by i senmiddelalderen”, Danmark i senmiddelalderen, red. Per Ingesman og Jens Villiam Jensen, Aarhus 1994, s. 196-220.

8. Onsdag 28/3 2012: Byens styre, mellem konge og kommune
David Nicholas, “Chapter 4. Corporation and Community”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 92-118.
Andrén, Anders, 1989: State and Towns in the Middle Ages: The Scandinavian Experience. In: Cities and the Rise of States in Europe A.D. 1000 to 1800, ed. C. Tilly. & W. Blockmans, Boulder / San Francisco / Oxford: Westview Press, 128-149. 
Jeppe Büchert Netterstrøm, “Magt og styre”, Ribe Bys Historie, 1, 710-1520, red. Søren Bitsch Christensen, Esbjerg 2010, s. 129-167.
Kilde: Slesvig stadsret (på konferencen).

9. Onsdag 11/4 2012: Sociale fællesskaber, gilder og lav, rig og fattig 
David Nicholas, “Chapter 5. Social Structures and Infrastructure”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 119-153.
Lars Bisgaard, “Religion, gilder og identitet i den senmiddelalderlige by”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 249-269.
Grethe Jacobsen, ”Kvinder og mænd i byens rum – køn i byhistorien”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 271-294.
Fastlæggelse af opgaver, diskussion af eksamen

10. Onsdag 18/4 2012: Handel og håndværk, byen som centrum
Poul Enemark, ”Handelens varer og veje”, i: Middelalderens Danmark, red. Per Ingesman m.fl. København 1999, s. 152-169
Bjørn Poulsen, “Økonomi og erhverv”, Ribe Bys Historie, 1, 710-1520, red. Søren Bitsch Christensen, Esbjerg 2010, s. 201-243.
Bjørn Poulsen, ”Crafts”, i: The Danish Resources c. 1000-1550, ed. Nils Hybel and Bjørn Poulsen, Brill: Leiden 2007, s. 259-295.

11. Onsdag 25/4 2012: Byens identitet; er byen noget for sig?
David Nicholas, “Chapter 6. Material Culture and Cultural Environment”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 154-188.
Peter Carelli, ”När staden bliver stad. Framväxten av en urban identitet”, i: Peter Carelli, En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark, Lund 2001, s. 99-141, 175-178, 206-209.
D. Oplæg om Hellig Niels i Århus: Litteratur - Århus. Byens Historie, Bind 1, - 1720, red. Ib Gejl, Aarhus 1996, s. 132-143. +
http://www.aakb.bib.dk/lokhist/aarhleks/r00515.htm

12. Onsdag 2/5 2012: Konklusion på forløbet og opgavediskussion
David Nicholas, “Chapter 7. Achievement, Rationality, Measure and Asssesment: Concluding Reflections on Pre-Modern Urbanisation in Europe”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 189-192.
Genlæsning af Grethe Jakobsen og Per Kristan Madsen, By og borger, i: Middelalderens Danmark, red. Per Ingesman m.fl. København 1999, s. 136-151.
Synopsisfremlæggelse og diskussion om opgaveskrivning
Slutevaluering