Danske byers udvikling og planlægning 1850-2012

Forårssemesteret 2012, februar-maj. v/ Kristian Buhl Thomsen.

Beskrivelse

Danske byers udvikling fra 1850 til 2012 er historien om Danmarks urbanisering og industrialisering samt historien om etableringen af den moderne byplanlægning.

I midten af 1800-tallet var alle danske byer små, men da voldene rundt om byerne i 1850erne blev sløjfet, kunne byerne for første gange brede sig ud i det åbne land udenfor. Siden satte industrialiseringen ind, hvilket gav grundlag for byernes vækst og for fremkomsten af nye byer. Det gav samtidig et behov for regulering, hvilket ledte til etableringen af den moderne byplanlægning, som især efter 2. Verdenskrig er blevet et af velfærdsstatens vigtige styringsinstrumenter. Undervisningen vil gennem kronologisk valgte temaer fra perioden fokusere på byernes og bysystemets udvikling og på byplanlægningens etablering og betydning for byernes kvarterudvikling, for bybilledets udvikling og for gennemførelsen af bolig- og velfærdsidealer.

Byvandring
I undervisningen vil der blive inddraget oplagte lokale eksempler gennem to ture ud i byen. Vi vil for det første tage på en byvandring i Århus for at se nærmere på midtbyens huse og herunder særligt industribygninger, og vi vil for det andet besøge Den Gamle By og se, hvordan den moderne bys kulturarv formidles i museets moderne bydel.

Studenteroplæg
Udover at læse kursuslitteraturen og være aktiv i timerne forventes alle deltagere at indgå i læsegrupper, som dannes ved kursusstart. Hver gruppe skal 1-2 gange i forløbet holde oplæg om et emne for det samlede hold.

Den skriftlige opgave
Da forløbet afsluttes med en fri skriftlig hjemmeopgave, bedes I forholdsvist tidligt i forløbet begynde at overveje, hvad I vil skrive opgave om. I undervisningen vil vi gennemgå jeres ideer til opgaveemner, gennemgå relevante kildetyper og sætte fokus på det at arbejde med moderne byhistorie, ligesom vi i undervisningsgang nr. 8 vil lave en obligatorisk synopsisgennemgang.

Oversigt

1) Introduktion (2. februar)
2) Hvad er en by? – Bydefinitioner og det danske bysystem 1840-2000 (9. februar)
3) Byernes vækst og nye byer 1860-1920 (16. februar)
4) Byplanlægning og kvarterudvikling i Århus 1880-1925 (23. februar)
5) Den moderne byplanlægnings etablering efter 1938 (1. marts)
6) Den moderne bys historieskrivning og kildemateriale. Snakke opgave og midtvejsevaluering (8. marts)
15. marts, undervisning aflyst.
7) Grønne idealer i boligbyggeriet: Parcelhuse og parkbebyggelser (22. marts)
8) Synopsisgennemgang (29. marts)
Uge 14: Påskeferie
9) Evt. afslutning af synopsisgennemgang. Sanering og byfornyelse, modernisme og politiske kampe 1939-1983 (12. april)
10) Byens bygninger. Byvandring i Århus (18. april)
11) Den postindustrielle by efter 1960 (26. april)
3. maj, undervisning aflyst
12) Den moderne bys kulturarv. Besøg i Den Gamle Bys moderne bydel (9. maj)

Se studieordningens bestemmelser her.