Tidligere specialer

Byhistoriske specialer skrevet ved Dansk Center for Byhistorie 2001-2011

Specialerne er afleveret ved Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet, og kan enten lånes ved henvendelse til instituttets bibliotek, eller de kan være lagt på nettet i Byhistorisk Bibliografi.

 

2011

Jeppesen, Jon Gade: Cyklen og byen – en undersøgelse af cyklens tekniske og brugsmæssige udvikling samt en analyse af cyklismens interaktion med byudvikling og byplanlægning, 2011. Find i Byhistorisk Bibliografi.

Nielsen, Carsten Gløvermose: "Enhver, som maatte interessere sig for Folkefesten...": En kortlægning og analyse af udviklingen i det offentlige civile liv i det aarhusianske byrum fra 1830 til 1870 set gennem Aarhus Stiftstidende, 2011.

Oddershede, Morten: "Foreningstiden i Aarhus" - Urbanisme og foreningsliv ca. 1870-1920, 2011.

2010

Juhl, Casper Thomsen: Fra arbejderkvarter til middelklassekvarter : En undersøgelse af gentrificeringsprocesser i Sjællandsgadekvarteret, Århus 1970-1990, 2010. Find i Byhistorisk Bibliografi.

Wiese, Signe: Århus Å - byens moder. En undersøgelse af rørlægningen og frilægningen af Århus Å, set i et planlægningsperspektiv i perioden 1890-2008, 2010. Find i Byhistorisk Bibliografi.

2009

Christensen, Rasmus Braad: Byens rum og reformationen. Et studie af reformationens fysiske og institutionelle konsekvenser for de danske købstæders byrum med særligt henblik på borgerskabets udbytte heraf, 2009.

Nordentoft, Sebastian Fogh: De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001. Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter, 2009. Find i Byhistorisk Bibliografi.

Olsen, Lykke: Foredragsforeninger og andre kulturelle foreninger i Esbjerg, Frederikshavn og Thisted i 1920’erne, 2009.

Thomsen, Kristian Buhl: Sådan skabtes det moderne Viborg. En analyse af byplanlægningen, boligudviklingen og bosætningsmønstrene 1938-1974. 2008.

2008

Klinge, Inge Louise: Hjemmefronten og de dansksindede kvinders levevilkår i Sønderjylland under Første Verdenskrig, 2008.

Lungskov, Jes Rønnow: Kvarterudvikling og byudvikling i Vejle – fra den førindustrielle til den industrielle by 1850-1900, 2008.

Verdura, Ester Pla: Patriarkalismen i de catalanske tekstile fabrikssamfund: en analyse af den patriarkalske ledelse i l’Ametlla de Merol2, 2008.

2007

Andersen, Frank Bache: Herning fra tinghus til jernbane, Byens udvikling belyst gennem tilgang af parceller, byfunktioner og befolkning 1827-1877, 2007.

Knudsen, Anne Sofie Krogh: En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen 1910-1940, 2007. Find i Byhistorisk Bibliografi.

Szulevicz, Anne Sofie Rechnagel: Frisk luft i kolonihaven. En undersøgelse af etableringen af en fritidsaktivitet i Århus i perioden 1890-1925, 2007.

Vemmelund, Anne Sofie: For en god ordens skyld. En empirisk og teoretisk analyse af disciplineringen af de fattige i Sorø købstad fra 1803 til 1933, 2007. Find i Byhistorisk Bibliografi.

2006

Bebe, Marie Bang: Religiøse strømninger i Herning omkring år 1900 – med fokus på Indre Mission og grundtvigianismen, 2006. Find i Byhistorisk Bibliografi.

Due, Jeppe Klok: Købstadsindustriens udvikling 1802-1847 – en kvantitativ analyse på grundlag af fabrikstabellerne, 2006. Find i Byhistorisk Bibliografi.

Jensen, Lene: Kristne friskoler som protestbevægelse. Etableringen af ”Landsforeningen til oprettelse af kristne friskoler m.v.” og Midtjyllands Kristne Friskole 1970-1973, 2006.

Schmidt, Søren Ørum: Folkeskolens udfordringer i 1990’erne med fokus på Århus Kommunale Skolevæsen, 2006.

2005

Bro, Tine: Stiftelsesvæsenet i de danske købstæder 1700-1900 – et studie i relationen mellem stiftelser, fattiglovgivning, social forsorg og privat velgørenhed, 2005. Find i Byhistorisk Bibliografi.

Jensen, Jens Toftgaard: Det omstridte byrum. Politiske optog i Københavns gader 1873-1901. 2005. Find i Byhistorisk Bibliografi.

2004

Bruus, Michael: I sikker havn. Dansk købstadshavnes modernisering 1798-1868, 2004.

2003

Larsen, Jesper: Borgernes repræsentanter. En analyse af købstædernes valg af borgerrepræsentanter 1838-1868 i lokalt og nationalt perspektiv, 2003. Find i Byhistorisk Bibliografi

Wiborg, Brian: Hobro og de nørrejyske købstæders økonomiske udvikling 1800-1870, 2003.

2002

Kristensen, Jeppe Norskov: Købstadens metamorfose. Industrialiseringens følger for den århusianske byudvikling, 2002.

Pedersen, Mette Kjær Bækgaard: De nørrejyske købstadsmarkeder 1650-1850, 2002. Find i Byhistorisk Bibliografi.

2001

Hornstrup, Berit Guldmann: Ærøskøbing i 1800-tallet. En redegørelse for købstadens indre udvikling og en undersøgelse af mulige forklaringer på dens stilstand, 2001. Find i Byhistorisk Bibliografi.