Former master theses

Urban historical master theses written at Danish Centre for Urban History 2001-2011

The master theses are submitted to the Department of History and Area Studies at Aarhus University and can be found at Aarhus University Library or in the Urban Historical Bibliography.

 

2011

Jeppesen, Jon Gade: Cyklen og byen – en undersøgelse af cyklens tekniske og brugsmæssige udvikling samt en analyse af cyklismens interaktion med byudvikling og byplanlægning, 2011. Find in Urban Historical Bibliography.

Nielsen, Carsten Gløvermose: "Enhver, som maatte interessere sig for Folkefesten...": En kortlægning og analyse af udviklingen i det offentlige civile liv i det aarhusianske byrum fra 1830 til 1870 set gennem Aarhus Stiftstidende, 2011.

Oddershede, Morten: "Foreningstiden i Aarhus" - Urbanisme og foreningsliv ca. 1870-1920, 2011.

2010

Juhl, Casper Thomsen: Fra arbejderkvarter til middelklassekvarter : En undersøgelse af gentrificeringsprocesser i Sjællandsgadekvarteret, Århus 1970-1990, 2010. Find in Urban Historical Bibliography.

Wiese, Signe: Århus Å - byens moder. En undersøgelse af rørlægningen og frilægningen af Århus Å, set i et planlægningsperspektiv i perioden 1890-2008, 2010. Find in Urban Historical Bibliography.

2009

Christensen, Rasmus Braad: Byens rum og reformationen. Et studie af reformationens fysiske og institutionelle konsekvenser for de danske købstæders byrum med særligt henblik på borgerskabets udbytte heraf, 2009.

Nordentoft, Sebastian Fogh: De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001. Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter, 2009. Find in Urban Historical Bibliography.

Olsen, Lykke: Foredragsforeninger og andre kulturelle foreninger i Esbjerg, Frederikshavn og Thisted i 1920’erne, 2009.

Thomsen, Kristian Buhl: Sådan skabtes det moderne Viborg. En analyse af byplanlægningen, boligudviklingen og bosætningsmønstrene 1938-1974. 2008.

2008

Klinge, Inge Louise: Hjemmefronten og de dansksindede kvinders levevilkår i Sønderjylland under Første Verdenskrig, 2008.

Lungskov, Jes Rønnow: Kvarterudvikling og byudvikling i Vejle – fra den førindustrielle til den industrielle by 1850-1900, 2008.

Verdura, Ester Pla: Patriarkalismen i de catalanske tekstile fabrikssamfund: en analyse af den patriarkalske ledelse i l’Ametlla de Merol2, 2008.

2007

Andersen, Frank Bache: Herning fra tinghus til jernbane, Byens udvikling belyst gennem tilgang af parceller, byfunktioner og befolkning 1827-1877, 2007.

Knudsen, Anne Sofie Krogh: En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen 1910-1940, 2007. Find in Urban Historical Bibliography.

Szulevicz, Anne Sofie Rechnagel: Frisk luft i kolonihaven. En undersøgelse af etableringen af en fritidsaktivitet i Århus i perioden 1890-1925, 2007.

Vemmelund, Anne Sofie: For en god ordens skyld. En empirisk og teoretisk analyse af disciplineringen af de fattige i Sorø købstad fra 1803 til 1933, 2007. Find in Urban Historical Bibliography.

2006

Bebe, Marie Bang: Religiøse strømninger i Herning omkring år 1900 – med fokus på Indre Mission og grundtvigianismen, 2006. Find in Urban Historical Bibliography.

Due, Jeppe Klok: Købstadsindustriens udvikling 1802-1847 – en kvantitativ analyse på grundlag af fabrikstabellerne, 2006. Find in Urban Historical Bibliography.

Jensen, Lene: Kristne friskoler som protestbevægelse. Etableringen af ”Landsforeningen til oprettelse af kristne friskoler m.v.” og Midtjyllands Kristne Friskole 1970-1973, 2006.

Schmidt, Søren Ørum: Folkeskolens udfordringer i 1990’erne med fokus på Århus Kommunale Skolevæsen, 2006.

2005

Bro, Tine: Stiftelsesvæsenet i de danske købstæder 1700-1900 – et studie i relationen mellem stiftelser, fattiglovgivning, social forsorg og privat velgørenhed, 2005. Find in Urban Historical Bibliography.

Jensen, Jens Toftgaard: Det omstridte byrum. Politiske optog i Københavns gader 1873-1901. 2005. Find in Urban Historical Bibliography.

2004

Bruus, Michael: I sikker havn. Dansk købstadshavnes modernisering 1798-1868, 2004.

2003

Larsen, Jesper: Borgernes repræsentanter. En analyse af købstædernes valg af borgerrepræsentanter 1838-1868 i lokalt og nationalt perspektiv, 2003. Find in Urban Historical Bibliography.

Wiborg, Brian: Hobro og de nørrejyske købstæders økonomiske udvikling 1800-1870, 2003.

2002

Kristensen, Jeppe Norskov: Købstadens metamorfose. Industrialiseringens følger for den århusianske byudvikling, 2002.

Pedersen, Mette Kjær Bækgaard: De nørrejyske købstadsmarkeder 1650-1850, 2002. Find in Urban Historical Bibliography.

2001

Hornstrup, Berit Guldmann: Ærøskøbing i 1800-tallet. En redegørelse for købstadens indre udvikling og en undersøgelse af mulige forklaringer på dens stilstand, 2001. Find in Urban Historical Bibliography.