Forslag til specialer

Forslag til specialer om dansk byhistorie

Dansk Center for Byhistorie anbefaler følgende emner (blandt mange flere, som vi kommer i tanke om efterhånden. Vi har også tænkt på arkivmateriale o. lign. Det vil vi altid gerne tale nærmere med interesserede om).

Bredt kronologisk og tematisk emne

 • Rådhuskælderen 1400-1750 (omtrent) og byens øl – social kapital og kulturel markør
  Kodeord: Mad og drikke som magtmiddel og symbol. Råds- og handelsaristokrati
 • Købstaden som kartografisk projekt 
  Kodeord: Hvem har opmålt byen og hvorfor? Realisme eller symbolisme?
 • Købstaden som topografisk projekt – beskrivelser og udgivelser 
  Kodeord: Hvem har beskrevet byen og hvorfor? Hvad har man lagt vægt på?
 • Lokalpatriotisme eller statslig kontrol?
 • Byen på udstilling 
  Kodeord: Den permanente byudstilling før og nu. Ideologier, elitekultur, folkekultur, selvforståelse, museumsforståelse
 • Byens metabolisme: energisystem og ressourceforbrug 
  Kodeord: Byen som et ”stofskifte” med tilførsel af ressourcer og forbrug af energi: Hvor meget, hvordan og hvorfra?

 

Middelalderbyen

 • Torvet og offentlige rum efter Reformationen 
  Kodeord: ’Erobringen’ af de tidligere gejstlige områder af byen: hvilke funktioner og bygninger rykkede ind, da klostrene rykkede ud?

 

Den før-industrielle by

 • Industri- og handelsborgerskabets offentlige virksomhed 
  Kodeord: Velgørenhed, selvforståelse, elitekultur i den tidlige industrialisme.
 • Udviklingen af en offentlighed i byerne 1800-1900 
  Kodeord: Lokalpolitik, foreningsliv, demokrati, aviser
 • Et år i byens offentlige liv o. 1780-1800-1830-1850-1870 
  Kodeord: Aviser, offentlighedskultur, elitekultur, folkelig kultur
 • Societets- og foreningsdannelsen ca. 1780-1850 
  Kodeord: skyttelav, læseselskaber, borgerklubber, frimurere osv.
 • Omfangen af offentlige investeringer før industrialiseringen 
  Kodeord: ’Byens bygninger og pladser’, almenvellet som begreb
 • Hør og lærred: ressource mellem by og land i egnene omkring Aalborg, Hjørring og Thisted Amter samt Randers og Ribe 
  Kodeord: Økonomiske kontakter by-land, forlagsindustri
 • Årsager til Randers’ fremgang i søfart og handel 1770-1807 
  Kodeord: Lokal variation af den florissante handel, lokalt dynasti
 • De ”private byer” og godsejerbyer (f.eks. Troense, Nibe, Fladstrand, Løgstør o. lign. byer) 
  Kodeord: Bytyper ved siden af købstæderne
 • Den retfærdige pris – brugen af pristakster og prisaftaler i teori og praksis 
  Kodeord: Markedslister, lister over torvepriser, lavskultur, moralsk økonomi
 • Butik, bod og torv 
  Kodeord: Kronologi i arbejdsdelingen mellem købmandsgård, håndværkerudsalg, torvehandel og markedshandel
 • Lavskultur 1750-1850 
  Kodeord: Interesseorganisation eller standskultur? Social kontrol eller faglig oplæring

 

Industribyen

 • Byens ressourceforbrug 
  Kodeord: CO², miljøpolitik, land-by omfordeling
 • By og oplandshandel: nye mekanismer 
  Kodeord: banker, sparekasser, butikker
 • Byens arkitektoniske typologi 
  Kodeord: ”domicilstilen” (banker, sparekasser, kreditforeninger, forsamlingsbygninger), det repræsentative byggeri (teatre, rådhuse, banegårde)
 • Foreningslivets sociologi 
  Kodeord: Typer og omfanget af foreninger, socialisering, disciplinering. Foreninger som integrationsfaktor for den tilvandrede del af befolkningen.
 • Saneringspolitik i udvalgte byer 
  Kodeord: Boligkommissioner, synet på den moderne by, levevilkår
 • Byen i 1927 
  Kodeord: Undersøgelser til Den Gamle Bys nye bydel Den Moderne By, f.eks. detailhandel, marketenderier, gadeinventar, kulturhistorisk dokumentation af udvalgte huse
 • Byen i 1974 
  Kodeord: Undersøgelser til Den Gamle Bys nye bydel Den Moderne By, f.eks. detailhandel, kulturhistorisk dokumentation af udvalgte huse, værtshuskultur m.v.
 • Bymønster og samfundsvækst 1950-1970 
  Kodeord: Planlægning, vækstfilosofi, industrilokalisering

 

Afindustrialisering

 • Regionale mønstre i byernes afindustrialisering 
  Kodeord: Industrilokalisering, erhvervsudvikling, globalisering
 • Sociale konsekvenser af byernes afindustrialisering 
  Kodeord: Ekskludering / inkludering, gentrification, tilhørsforhold, indvandring
 • City branding før og nu 
  Kodeord: Oplevelsesøkonomi, før-og-nu markedsføring, udstillinger