Tidligere ph.d.-projekter

  • Ringskou, Christian: Købstaden og den nye by - Ringkøbing og Skjern i afhængige og uafhængige variabler 1880-1921. Se omtale af projektet. 
  • Holmqvist, Silke: The figure of the guest worker - Emotions, places and images of immigration in Denmark ca. 1960-1989. Se omtale af projektet
  • Høghøj, Mikkel: Da Aarhus blev moderne – Velfærdsspørgsmålets betydning for udformningen og transformationen af det moderne Aarhus 1900-1970. Se omtale af projektet her.
  • Kellsal, Philip: Crisis and Change: The Development of Dutch-Danish Maritime Trade 1639–1755, 2007. (Delvis tilknytning til centret).
  • Mortensen, Mette Tapdrup: Et hjem i byen? Pensionatet som urbant mikrokosmos ca. 1880-1960'erne, 2010. Projektet er publiceret i Den digitale udgivelsesrække.
  • Stokholm, Jeppe Norskov: Den moderne byplanlægnings fødsel i Danmark 1860 til 1920, 2010. Se omtale fra maj 2010 her.
  • Thomsen, Kristian Buhl: Strategier og ideologier i den danske sanerings og byfornyelsespolitik 1939-1990. Stipendiet løber fra 2011 til 2014. Se mere information og find projektbeskrivelsen her.