Research Network of Urban Literacy (RUL)

Siden 1. september 2017 har projektet Research Network of Urban Literacy (RUL) været i gang, som er støttet af Danmarks Frie Forskningsråd. Der er tale om et såkaldt FKK-forskernetværk, der giver forskere fra forskellige institutioner mulighed for at samarbejde. Initiativet til RUL udsprang i Dansk Center for Byhistorie, som også er repræsenteret i netværkets styregruppe sammen med forskere fra Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Sydvestjyske Museer og Københavns Universitet. Udover forskerne i styregruppen er ca. 35 forskere fra universiteter og museer fra en række lande tilknyttet RUL. Netværket har en klar interdisciplinær karakter, idet historikere, arkæologer og filologer (især runologer) samarbejder i RUL. Netop udveksling af erfaring på tværs af discipliner der arbejder med middelalderens urbane historie og skriftkultur er en af de centrale problemstillinger i RUL, som dog især er fokuseret på studier af de potentielle roller urbaniseringen af Danmark (og det øvrige Norden) havde for læse- og skrivefærdigheder i middelalderen. 

Læs mere og få løbende nyheder om RUL på projektets hjemmeside.