Den pandemiske by

Hvordan genopbygger bylivet sig efter kriser? Hvordan former og forstår byens brugere og myndigheder byen under Corona-pandemien? Hvis ikke man forstår krisens komplekse årsagssammenhænge i bysamfundet, vil man i tilbageblik måske lægge forenklede forklaringer ned over den. Dette projekt følger genopbygningsprocessen løbende fra nedlukning til åbning, for at forstå hvordan byen formes af de forståelser og handlinger der udfolder sig under selve krisen. Dermed bidrager projektet med indsigter i krisens forløb, som er afgørende for beslutningstagere, civilsamfund, byplanlæggere og myndigheder. 

Projektet fokuserer på København som eksemplarisk case. Med det centrale spørgsmål om hvordan bylivet genopbygger sig, følger spørgsmål om hvordan påvirkes forskellige grupper? Hvordan forestiller og iværksætter myndigheder planer for byen? Hvordan uforudsigelighed og ønsket om normalitet påvirker byen under nedlukning og genåbning? Og hvordan har genetableringen efter kriser tidligere formet byer? Spørgsmålene leder til det samlede, større projektforslag som vi ser i forlængelse af denne ansøgning om midler til dataindsamling af en unik og øjeblikkelig karakter.

Projektet bygger på en pilotindsamling foretaget med tilskud fra RUC og AU før igangsættelsen af karantænen. Fra første dag har Bille og Thelle med hjælp fra et hold studentermedhjælpere interviewet 40 personer af forskellige køn, alder, klasse og etnicitet om deres oplevelser af byen. Historiestuderende kortlagde aktører, beslutninger, og diskursive knudepunkter tæt koordineret med interviewprocessen. Dermed foreligger der allerede datamateriale for særligt de første to uger, og derefter løbende indtil pilotprojektets afslutning i uge 18. Materialet kan ikke stå alene, men er et enestående afsæt for en videre, systematisk akutindsamling.