Meddelelse

Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv, er konstitueret leder af Dansk Center for Byhistorie på grund af orlov. Henvendelser rettes til sbch@aarhus.dk.

Den Digitale Byport

  • En samling databaser og præsentationer af de danske byers historie med en hovedvægt på perioden 1600-1900.

Nyheder

Ingen nyheder fundet.

Find os

Adresse                                                    Kontaktoplysninger
Den Gamle By                                          +45 2170 2790
Viborgvej 2                                               mail@byhistorie.dk
8000 Århus C                                           Ansatte

Følg med på centrets Facebook og Twitter, hvor vi opdaterer på byhistorisk forskning, projekter, nye udgivelser og meget andet.