Medarbejdere

Mikael Frausing
Videnskabelig assistent
hismf@cas.au.dk

Christian Ringskou
Ph.d.-stipendiat
cr@cas.au.dk  

Silke Holmqvist
Ph.d.-stipendiat
sh@cas.au.dk 

Søren Bitsch Christensen 
Stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv
Adjungeret lektor i Dansk Center for Byhistorie 
sbch@aarhus.dk

  

Emma Barnhøj Jeppesen
Studentermedhjælper
ebj@cas.au.dk