Medarbejdere

Søren Bitsch Christensen 
Stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv
Konstitueret leder
sbch@aarhus.dk

  

Mette Bonnema Fisker
Studentermedhjælper
mette.bonnema@cas.au.dk