De danske byer før industrialiseringen (2002)

Beskrivelse

Undervisningen i "De danske byers historie før industrialiseringen" er et overbygningsudbud på Historisk Institut, Aarhus Universitet v/ Søren Bitsch Christensen.

Undervisningsplan

Uge

6  7. februar 
Byhistoriske hovedlinier 1780-1870. 
Litteratur: 
Ole Feldbæk: Danmarks økonomiske historie 1500-1840, Herning 1993, s. 129-148, 19 s. 
Ole Feldbæk: Den lange fred 1700-1800, Politiken og Gyldendals Danmarkshistorie, Herning 1999, s. 78-93, 15 s. 
Claus Bjørn: Fra reaktion til grundlov 1800-1850, Politiken og Gyldendals Danmarkshistorie, Viborg 1990, s. 65-89, 29 s. 
Ole Hyldtoft: Danmarks økonomiske historie 1840-1910, Herning 1999, s. 116-134 og 55-86, 49 s.   
    
7  14. februar 
Købstadsstyret 1800-1868 
Litteratur: 
Harry Christensen: De unge kommuner 1837/38 - 1867/68, i Per Boje m.fl. (red.): Folkestyre i by og på land, Herning 1991, s. 13-60, 47 s. 
Studenteroplæg á 10 minutter om udvalgte byer ca. 1760-1800.   
    
8  21. februar 
Byen som økologisk system 
Litteratur: 
Gerd Neubert: Teknisk forvaltning i Køge i 1600-årene, i Køge Museum 2000, s.41-64, 23 s. 
Trine Locht Elkjær: Købstadslandbrugets betydning for købstadens erhvervsliv og økonomi i 1700- og 1800-tallet, Fortid og Nutid 2001, s. 251-272, 21 s. 
Anders Monrad Møller: Fra galeoth til galease. Studier i de kongerigske provinsers søfart i det 18. århundrede, Esbjerg 1981, s. 67-122, 59 s. 
Palle Ove Christiansen: A manorial world. Lord,peasants and cultural distinctions on a Danish estate 1750-1980, København 1996, s. 188-189, 2. s. 
Per Bo Christensen og Jens Topholm: Aalborg under stilstand og fremgang fra 1814 til 1970, Aalborgs historie 5, Aalborg 1990, s. 71-96  
    
9  28. februar 
Købstadsmønstre under pres 
Litteratur: 
Håndværkere og privilegier: Vagn Dybdahl: Næringsfriheden, i samme + Inger Dübeck: Håndværkets kulturhistorie. Håndværket og statsmagten. Perioden 1700-1862, København, s. 239-266, 27 s. Ærøskøbing i 1800-tallet. 
Oplæg v/ Berit Guldmann Hornstrup 
 
    
10  7. marts 
Byen og land - byregioner 
Litteratur: 
Poul Holm: Aalborg as a regional centre, 1400-1814, i Finn-Einar Eliassen, Jørgen Mikkelsen og Bjørn Poulsen (red.): Regional Integration in Early-Modern Scandinavia, Odense 2001, s. 213-231, s. 28 s. 
Jørgen Mikkelsen: Merchant Trade and Fairs in Zealand, c. 1750-1810. A study in market economy, i Finn-Einar Eliassen, Jørgen Mikkelsen og Bjørn Poulsen (red.): Regional Integration in Early-Modern Scandinavia, Odense 2001, s. 162-185, 23 s. 
Ole Degn: Fairs as periodical regional centres in Denmark, 1600-1900, i Finn-Einar Eliassen, Jørgen Mikkelsen og Bjørn Poulsen (red.): Regional Integration in Early-Modern Scandinavia, Odense 2001, s. 140-161, s. 21 s.   
    
11  14. marts 
Aflyst   
    
12  21. marts 
Ekskursion 
Besøg på Landsarkivet for Nørrejylland 
Der læses som forberedelse: 
Bent Bang Larsen: Saltlandet. Kulturlandskabets historie i Sæby Kommune, Sæby 2000, heri "Købstaden Sæby - miljøernes udvikling", s. 167- 244, 77 s.   
    
13  28. marts 
Påskeferie  
   
14  4. april 
Urban kultur - nogle karakteristika 
Moralsk økonomi 
Litteratur: 
Thomas Bloch Ravn: Befolkningsforhold og mentalitet, i Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie, bd. 2, Viborg 1997, s. 81-108, 27 s. 
Søren Bitsch Christensen: Monopol, marked og magasiner. Dansk kornhandel og kornhandelspolitik 1730-1850, Århus 2001, s. 397-448, 683-700, 68 s. 
Vagn Dybdahl: En lavtstående klasse. Digternes syn på håndværkeren, i samme + Inger Dübeck: Håndværkets kulturhistorie. Håndværket og statsmagten. Perioden 1700-1862, København 1983, s. 39-47

Seminar den 8. april  
    
15  11. april 
Typebyer I: De religiøse byer 
Fredericia og Christiansfeld 
Litteratur: 
Jørgen Peder Clausager, Søren Kyed Jakobsen og Bodil Schelde-Jensen (red.) Fredericia 1650-1970 - drøm, dårskab og duelighed, Gylling 2000, s. 34-101, 67 s. 
Thomas Bloch Ravn: Brødremenigheden - en civilisationsagent i det sønderjyske, Den Jyske Historiker, 1984, s. 96-104, 8 s. 
Oplæg v/ Søren Bitsch Christensen eller Thomas Bloch Ravn  
    
16  18. april 
Typebyer II: Garnisionsbyer 
Litteratur: 
Hans Chr. Johansen, Jørgen Mikkelsen og Jens Ole Christensen: Den danske garnisonsby, i Gunnar Artéus (red.): Nordens garnisonsstäder. Slutrapport från ett forskningsprojekt. Forsvarshögskolans Acta B4, Stockholm 1997, s. 11-81, 70 s.  
    
17  25. april 
Byens rum 
Litteratur: 
Erik Kjersgaard: Markedsgade, markedsbod, gadebod, i Den Gamle Bys Årbog*, s. 90-152 (med fokus på s. ca. 120-152), 32 s. 
Axel Steensberg (red.): Dagligliv i Danmark 1720-1790, København 1971, s. 407-442 (med fokus på s. 418-442), 24 s. 
John Allpass: The development of public space as the basis for urban life, i Armando Montanari et.al. (eds.): Urban Landscape Dynamics. A multi-level innovation process, Avebury, 1993, s. 337-372   
    
18  2. maj 
Synopsisgennemgang   
    
19  9. maj 
Synopsisgennemgang