De danske byer før industrialiseringen (2001)

Beskrivelse

Undervisningen i "De danske byers historie før industrialiseringen" er et overbygningsudbud på Historisk Institut, Aarhus Universitet v/ Søren Bitsch Christensen.

Undervisningsplan

Uge

36  Europæisk byhistorie fra Romerriget til rekonstruktion. 
Litteratur: 
David Nicholas: The Later Medieval City 1300-1500, s. 1-24 (resume af tidligere bind om perioden frem til 1300  
    
37  De første danske byer fra vikingetid til højmiddelalder 
Litteratur: 
Hans Krongaard Kristensen: Land, by og bygninger, i Else Roesdahl (red.): Dagligliv i Danmarks middelalder - en arkæologisk kulturhistorie, 1999., s. 54-81 
Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe 1985, s. 145-164 (sammenfatning). Bd. 1 i Projekt Middelalderbyen 
Til orientering uddeles Olaf Olsen: De ældste danske byer, i Da Danmark blev til 1999, s. 39-58  
    
38  Seminar mandag 17.9. Middelalder  
De danske byer i høj- og senmiddelalder 
Litteratur: 
Anders Andrén: Den urbana scenen s. 100-126 (om 1350-1550)  
    
39  1. Studenteroplæg (aftalt i uge 37) 
2. Europæisk byhistorie fra højmiddelalder til industrialisering. 
Litteratur: 
Christopher Friedrichs: The City: The early modern period, s. 249-262, 301-307 i Encyclopedia of European Social History, vol. 2, 2001
 
    
40  Dansk byudvikling 1536-1660 
1. Studenteroplæg (aftalt i uge 39) 
2. Litteratur: 
E. Ladewig Petersen: Dansk socialhistorie bd. 3, minimum s. 98-111, 128-143, 199-212, 278-289 (60s.) 
Ole Degn: Byer, byhierakier og byudvikling i Danmark 1550-1700, i Historie 1988-1989, s.527-546  
    
41  Dansk byudvikling 1660-ca.1800 
Litteratur: Ole Degn: De nyanlagte byer og byudviklingen i Danmark 1600-1800, s. 9-48 i Urbaniseringsprocessen i Norden. Del 2 De anlagte steder på 1600-1700-tallet  
    
42  Efterårsferie  
    
43  Erhvervsudviklingen under Enevælden: Nationale og lokale strategier
Litteratur:
Henrik Becker-Christensen: De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik 1660-1750, i Erhvervshistorisk Årbog 1979, s. 41-97 
Studenteroplæg p.b.a. selvvalgte nyere byhistorier, f.eks. Erik Korr Johansen: Byens Liv. Næringslivet, i Århus. Byens historie, bd. 2, 1997, s. 157-210  
   
44  Håndværkere og lav 
Litteratur: 
Håndværkets kulturhistorie: bd 2 Ole Degn og Inger Dübeck: Håndværket i fremgang. Perioden 1550-1700, s. 187-217
bd. 3 Vagn Dybtdahl og Inger Dübeck: Håndværket og statsmagten 1700-1862, 1983, s. 193-213 
Studenteroplæg om Livet i Lavene  
    
45  Land og by - Danmark og Europa. 
Litteratur: 
S.R. Epstein: Town and country om Europe, 1300-1800, 2000 (udleveres) 
Bjørn Poulsen: Land og by i senmiddelalderen, i Per Ingesman og Jens Villiam Jensen (red.): Danmark i senmiddelalderen, side 196-220 (udleveres)  
    
46  Seminar mandag 12.11. Mellem middelalder og industrialisering. Byliv 
Repræsentationsteorier: Offentlig repræsentation og urban kultur. 
Litteratur: 
Louis Wirth: 1939. "Urbanism as a Way of Life", i Richard T. LeGates and Frederic Stout (eds.) The City Reader, London, Routledge, 1996, s. 189-197 
Ikke fastlagt: Semiotisk repræsentation?  
    
47  Bystyret 
Litteratur: 
Kirsten Linde: Magistrat og borger. Købstadstyret på Sjælland omkring 1750 med særlig hensyntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, Næstved og Holbæk. Administrationshistoriske Studier, Århus 1978, s. 5-11, 27-72, 97-103. I alt 57 sider 
Thomas holder oplæg om s. 41-72 
Dansk Forvaltningshistorie 1 Stat, forvaltning og samfund. Fra Middelalderen til 1901, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000, s. 80-82, 84-87 (E. Ladewig Petersen), 116-122 (Leon Jespersen), 174-177 (Gunner Lind), 261-265, 296-302 (Ole Feldbæk). I alt 31 s.  

48  Byens udvikling. Social og økonomisk bytypografi Gæsteforelæsning v/ Rolf Engell, arkivar, Landsarkivet for Nørrejylland Baggrundslitteratur: 
Rolf Engell: Randers-atlas 1500-1950, s. 69-74 i Randers Amts Historiske Årbog 1996. 
Ole Degn og Poul Strømstad: Indledning til den danske atlasserie (notat) 7 s.  

49  Gæsteforlæsning v/overinspektør Birgitte Kjær, Den Gamle By 
Boligindretning og boligkultur / Byens Rum 
Litteratur 
Ikke fastlagt  

50  Synopsisgennemgang v/ Terkel og Thomas 
Evaluering