Fakta om os

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter, der har de danske byers historie som sit primære arbejdsfelt. Centret blev grundlagt i 2001 af det daværende Historisk Institut - nu Institut for Kultur og Samfund - ved Aarhus Universitet og købstadsmuseet Den Gamle By.

Centret blev grundlagt for at dække behovet for komparative historiske bystudier. Lokale arkiver og museer fokuserer på enkelte byers historie, og intet dansk universitet havde den rette profil. Internationalt tjente byhistoriske centre i bl.a. Leicester, Stockholm og Münster som inspiration til at oprette et tilsvarende center i Danmark.

Forskning ved Dansk Center for Historie drives i dag især i form af ph.d.-projekter og individuel forskning udført af centrets ansatte eller forskere tilknyttet centret. Formidlingsdimensionen løftes især af Den Digitale Byport på centrets hjemmeside men også via en række andre kanaler. Dertil kommer undervisning ved Aarhus Universitet, som også fylder en hel del i centret.

Dansk Center for Byhistorie finansieres af Den Gamle By samt Faculty og Arts og Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, mens det primære udviklings- og forskningsarbejde finansieres eksternt, f.eks. af Kulturstyrelsens puljer, kommunale og statslige myndigheder og forskningsråd. Se mere om centrets forskning her.