Urban kultur 1400-1850 - Danmark i internationalt perspektiv

12.02.2018 | Emma Barnhøj Jeppesen

Dato tor 26 aug fre 27 aug
Tid 11:06    11:06
Sted Aarhus Universitet og Den Gamle By

Urban kultur 1400-1850 - Danmark i internationalt perspektiv

Forskningsseminar på Aarhus Universitet og i Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum. 

Tid og sted

26. og 27. august 2004
Auditorium 4, bygning 252, lokale 310 (Se kort)
Aarhus Universitet

Aftenarrangement 26. august i Den Gamle By

Præsentation

I europæisk byhistorie står perioden fra ca. 1400-1850 som det førindustrielle borgerskabs gyldne tid. Med et fast greb om byernes økonomi og styre udgjorde borgerskabet og dets organisationer en af de længst varende og mest betydningsfulde magtgrupperinger i dansk – og europæisk – historie. Dette seminar vil forsøge at trænge om bag borgerskabets kultur og livsformer. Førende danske og europæiske forskere vil på den ene side fremlægge deres forskning om emner som forbrug, boligkultur, stadskultur og fællesskaber og på den anden side diskutere, hvordan det danske borgerskab og de danske byer var vævet ind i internationale økonomiske og kulturelle netværk.

Program

1. dag: Konsum og bykultur

10.00 Indledning.

10.15 Sabine Karg, seniorforsker, Dr., MakroLab, Nationalmuseet og leder af The Hansa Network: Medieval food habits in Northern Europe: Byer og fødevarer rundt om Baltikum 1400-1800 – arkæobotaniske resultater.

10.50 Rikke Kristensen /Lene Høst Madsen, museumsinspektører, Københavns Bymuseum: Storbyens affald – udgravningen af en 1700-tals losseplads fra København.

11.30 Diskussion.

11.45 Kaffepause.

12.00 Jens Henrik Koudal, seniorforsker, Dansk Folkemindesamling: Stadsmusikanter og bykultur, 1660-1800.

12.45 Frokost.

14.00 Kersten Krüger, professor, Historisches Institut, Universität Rostock, Tyskland: Bolig- og hverdagsforhold i baltiske byer. Stettin 1706 i svenske matrikler som eksempel" (på dansk).

14.35 Thomas Lyngby, ph.d.-studerende, Historisk Afdeling, Aarhus Universitet: Livet i aristokratiets og borgerskabets huse 1700-1850.

15.10 Diskussion.

15.30 Kaffepause.

15.45 Poul Enemark, lektor, Historisk Afdeling, Aarhus Universitet: Oksehandelens bynetværk 1450-1700.

16.20 Christina Dalhede, docent i økonomisk historie, Handelshögskolan ved Göteborgs universitet: Maritima kontakter mellan Västsverige och danska städer 1650-1750.

Aftenarrangement i Den Gamle By

17.15 Afgang mod Den Gamle By.

18.00 Rundvisning i Møntmestergården og middag på Den Gamle Bys restaurant Prins Ferdinand.

2. dag: Urban culture – exchange and societies

9.30 Indledning.

9.40 Ida Bull, professor, NTNU, Trondheim, Norge: The merchant networks between Trondheim and Flensburg, 1650-1850.

10.15 Philip Kelsall, ph.d.-studerende, Historisk Afdeling, Aarhus Universitet: The urban networks of the Danish-Dutch trade, 1650-1750.

10.50 Diskussion.

11.00 Kaffepause.

11.20 Kirsi Ojala, ph.d.-studerende, Jyväskylä Universitet, Finland: Urban Servants in the Nordic Patriarchal Societies: Turku and Odense in the 18th Century.

12.00 Frokost.

13.15 Alexander Cowan, senior lecturer, Northumbria University, UK: Cultural exchange in early modern Europe.

14.05 Peter Clark, professor i europæisk byhistorie, Helsinki Universitet, Finland: Urban clubs and societies in the 19th century.

14.55 Kaffepause.

15.15 Thomas Bloch Ravn, direktør, Den Gamle By: The culture of the guilds of the ‘Zünft’.

15.50 Diskussion.

ca. 16.30 Afslutning.

Tilmelding

Tilmelding til mail@byhistorie.dk . Der angives navn og institution.

Tilmeldingsfrist 1. august (maks. 60 deltagere).

Deltagelse i seminaret er gratis. Kaffe, the og frugt er inkluderet. Frokost for egen regning, mens der ydes tilskud til middagen.

Finansiering

Seminaret er støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd.

Seminar