Nyt på bloggen

I værket ”Danmarckis og Norgis Fruchtbar Herlighed”, der udkom i 1656, betegner den økonomisk-statistiske forfatter Arent Berntsen Viborg som Jyllands hovedstad. Kaster man et blik på de lange linjer af Viborgs historie er Berntsens vurdering ikke helt skudt ved siden af. Med sin placering midt på ruten mellem hertugdømmet Slesvig og Limfjordslandets vandbårne veje til Norge og Nordatlanten var Viborg allerede i 1000-tallet et vigtigt trafikalt knudepunkt. Med først kultsted og siden domkirke, landsting, katedralskole, årsmarkeder, bispegård, landsdommere, amtmand, tugthus, garnison, stænderforsamling og landsarkiv var Viborg i århundreder hele Nørrejyllands administrative, juridiske, kulturelle, politiske, religiøse og uddannelsesmæssige centrum.

Læs Jakob Ørnbjergs blogindlæg her.

Oops, an error occurred! Code: 20240625112058ba9aaeea