Mellem middelalder og industrialisering (1:2)

12.02.2018 | Emma Barnhøj Jeppesen

Dato man 12 nov
Tid 09:30 17:00
Sted Helsingør Theater i Den Gamle By

Ved årsskiftet blev Dansk Center for Byhistorie etableret. Vi vil gerne markere vores etablering med at invitere fagfæller og andre med interesse for byhistorie til en seminarrække om de danske byers historie.

Det er centrets ønske at fungere som bindeled mellem den nyeste forskning i byhistorie og de miljøer og institutioner, der til daglig arbejder med at formidle og dokumentere byernes historie i Danmark.

Vi håber derfor at se så mange som muligt – museums- og arkivpersonale, universitetsforskere, ph.d.-studerende og andre. Forelæsningerne er åbne for offentligheden på dagen.

Forelæsningerne udgives som seminarnoter. Seminarerne afholdes i Helsingør Theater i Den Gamle By. Inkl. spørgsmål er der afsat 50 minutter til hvert foredrag. Hvert seminar suppleres med et kulturhistorisk programpunkt med udgangspunkt i museets samlinger.

Se mere her.

Seminar