Industribyen

12.02.2018 | Emma Barnhøj Jeppesen

Dato man 28 jan
Tid 09:30 17:00
Sted Helsingør Theater i Den Gamle By

Dansk Center for Byhistorie inviterer alle interesserede til sin næste seminarrække. Emnet for de tre kommende seminarer er den klassiske industriby og den moderne by.

Det er Dansk Center for Byhistories ønske at fungere som bindeled mellem de miljøer og institutioner, der til daglig arbejder med at formidle og dokumentere byernes historie i Danmark.

Seminarerne præsenterer helt ny forskning inden for det historiske byliv. Oplægsholderne har baggrund i historie, etnologi, statskundskab, arkitektur og geografi. Den brede vifte af fag understreger, at byhistorie er en tværfaglig disciplin. Byernes historie er mangesidet og vedkommende for alle.

Vi håber derfor, at seminarerne ikke blot vil tiltrække historikere og museumsansatte, men også folk fra arkitektskoler, samfunds- og politiske fag, planlægning m.v. Studerende har gratis adgang.

Seminarerne er åbne for offentligheden på dagen og udgives som seminarnoter. Seminarerne afholdes i Helsingør Theater i Den Gamle By. Inkl. spørgsmål er der afsat 45 minutter til hvert foredrag.

Se mere her.

Seminar