Fra grænseløs optimisme til kritisk eftertanke: Byplankonsulenttegnestuerne i 1960-erne og 70-erne

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 12. november 2010,  kl. 09:30 - 16:00

Sted

SBI, Statens Byggeforsknings Institut, Hørsholm

Hermed indbyder Byplanhistorisk Udvalg til seminar om oven nævnte emne: Fredag den 12. november 2010 kl. 9.00-16.15 på SBI, Statens Byggeforsknings Institut, Hørsholm.

Seminaret indgår i et samtidshistorisk forskningsprojekt, som udvalget gennemfører med støtte fra Realdania. Projektet handler om byplankonsulenttegnestuernes opgaver og virksomhed samt deres særlige betydning for  byplanlægningens udvikling i de første årtier efter krigen. 

I løbet af foråret 2010 foretager udvalget en lang række interviews af tidligere byplankonsulenter og deres medarbejdere, mens de endnu kan berette om deres aktiviteter i de unge år. Efterårets seminar  har især til formål at supplere og uddybe disse interviews og sætte byplankonsulenternes arbejde ind i et mere principielt og overordnet perspektiv. I foråret 2011 er det tanken, at undersøgelsen skal afsluttes med udarbejdelsen af to Byplanhistoriske Noter, den ene om interviewene og den anden om seminaret.

Nærmere oplysninger om seminaret kan fås på www.byplanlab.dk.
Med venlig hilsen og velkommen også til interesserede studerende, som her vil få en enestående mulighed for at høre om en meget spændende periode i dansk byplanhistorie af nogle af tidens aktører.

Byplanhistorisk Udvalg
Dansk Byplanlaboratorium    

Oops, an error occurred! Code: 20220811132553027192e2